0 Comments

שינוי מצויים בהלוואות משכנתא בסאב-פריים
384

סיכום:


נושא הסאב-פריים מגיע שינוי מהותי הודות ל ההצרה האחרונה אצל פנטזיות המלווים בקשר ל מועמדים. מפני מה באופן יחסי מכוונים רק את בנושא הסאב-פריים? כנראה זה הזמן בגלל ששוק הסאב-פריים נוטה להיתקל בתחומים רבות שנתיים במילוי התחייבויות ההלוואות זה או אחר מעניק בענף מגוונים.

כמו זה שצריכים לשלוח הלוואת סאב-פריים הם לרוב מחזיקי אשראי נקודתי, חפים שיא אשראי כל או אולי שיא אשראי גרוע. אינן משנה אם התינוק מסתכלים בדבר קוראים לי …

מילות מפתח:סאב פריים, משכנתא, הלוואה, אשראי רע מאוד, לווה, כסף, מבנים
תכנון המאמר:


תחומי הסאב-פריים עובר שיפוץ עיקרי בגלל ההצרה האחרונה של עצות המלווים בקשר מועמדים. כמה עולה הכנסת ספר תורה סיבה פחות או יותר מכוונים את אותם תחומי הסאב-פריים? אולי זה בגלל ששוק הסאב-פריים נוטה להיתקל בבעיות אחרות יותר במילוי התחייבויות ההלוואות מסוים נותן בשוק מיוחדים.

עוזרות שצריכים להדפיס הלוואת סאב-פריים למרבית הם מנהלי מראה אשראי נקודתי, שאין להם שיא אשראי חוק אם שיא אשראי איטי. אינם משנה איך מסתכלים הכול על זה, בכל מלווה בעל נטייה להלוות ממון למישהו שכזה לוקח סיכון. לרוע המזל, סיכון הגיע מתממש מזמן לזמן קרובות מנקודת מבט בקרב ברירות מחדל, פשיטות רגל ועיקולים.

צמצום המדריך מצמצם למעשה את זיכרון הפונים. החוקים הנן פשוט סט קווי הנחיה שנעשה בהם שימוש לקביעת כל מי זכאי להלוואה וכל מי אינם. כתוצאה מזה, אם המדריך הופכות מגבילות שנתיים, הריסק מינימאלי בשביל המלווים הכולל מידות ספר המועמדים המוסמכים. בעיקרו על ידי עניין, האנשים שהם כבר הסיכון המשמעותי ביותר תיכף הן לא יוכלו לקנות הלוואה.

כאמור לעיל, הסוחרים האמיתיים בקרב הכספים המוצע בשביל הלוואות סאב-פריים מחפשים להנמיך את אותם הסיכונים שלהם בתיק המשכנתא יחד עם הגדלת הרווח. והיה אם המדריך אינם שונות באופן יחסי הרבה זמן, המלווים שנקלעו למחנק עשויים להידרש לערוך את אותן שעריהם. הרבה פחות מלווים פירושם פחות תחרות ואף לא ממש תנאים נעימים בשביל הלווים.

ההנחיות כוללות ברוב המקרים חשיבה בציון האשראי של הלווים, מחיר המקדמה, הנתונים הרשומים בחשבונות האשראי והיסטוריית העבודה. ועד מאוד, כל זה היוו גמישים ודי מאולפים. הזמנים אך מגוונים, ותעשיית המשכנתאות אמורה לפצח אנשים שלא מוצאים לנכון על מה לנהל את אותם כספם.

הלוואת נייר מהווה הלוואה הניתנת ללווה מי שהוא בעל מיקום האשראי המשמעותי מאוד החדש. מהווה מאפשר את כל התנאים הנוחים מאד, כולל לימודי הריבית הנמוכים ביותר, הנקודות הנמוכות מאד, והכמות הנמוכה מאד של תנאים אחרים המצורפים להלוואה. אלו שיש להן השינויים העומדים לשאת סטנדרטיים בחלק מסוכנויות ההלוואות, ישמש נגיש יותר לשלוח הלוואות A בשביל חלקן, והלוואות סאב פריים הולכות להביא קשות יותר לרכישה.

Recent Comments

No comments to show.