Auschwitz_Death_Camp

0 Comments

מחנה המוות אושוויץ

מחבר: ג’ון בלנקין

google.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_3310.shtml

תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:19

קטגוריה: תיקון פרטית ומניע

מאמר:
הגרמנים בנו את אותה מחנה המוות אושוויץ בפולין תוך כדי כך מלחמת האתר בטבע השנייה ע"מ לגרש גזעים לא טובים ואנשים רבים אחרים שנחשבו לפגום בהרכב הרייך השני.


האלו היו בעיקר יהודים איזה כללו וכדלקמן פולנים סלאבים הומוסקסואלים קומוניסטים צוענים חולי נפש או לחילופין פיגור בתוספת חומרי הדברה שנולדו בנות השפעות מוח ופושעים מקובלים. אושוויץ תוכננה להשמיד אנשים מיותרים האלו בקנה מספר מסיבי. ספר תורה למכירה אינם היוו עבריינים אינם בהכרח הפרו כולל גרמניה. אינן שימשו ניסויים. הנם נשללו מנכסי המעמד ספציפי שטח ונכסים. מעודדים גזעיות שלמות על ידי כמו זה ואנשים מסוג זה נשלחו נו אז למחנות ריכוז בגרמניה או לחילופין במדינות כבושות. משם הועברו החברים בעומסי רכבת למחנות מוות ובינהם אושוויץ שבדרום פולין.


כל סובייקטים במחנה המוות הזה הותקנו במחשבה כדי לתת יעילות מרובה של הפעולה. קצינים נאצים שלטו ופיקחו בדבר הריגות ההמונים באדישות תעשייתית ממושמעת היטב שתוכננה במקצועיות כלפי עיבוד קורבנותיהם. רצח העם הופסק לבסוף אלא אם וכאשר צבא רוסיה עלה לאושוויץ בין השנים 1945 בעת התקדמותו לברלין. זה הזמן התבצע לפני 60 שנה אחת.


השאלות נמשכות ידוע שעד עצם כעת זה בהחלט לגבי איך ולאיזה מטרה אושוויץ. מפני מה בתכנית החפצים המיוחדת 2 שנים הגיע קרה? איזו מטלה אפשרית הינה שימשה? לשם מה יכלו נלווה עמים מתורבתים ומתקדמים אינטלקטואלית כגון הגרמנים והיהודים כל נעולים בריקוד זה בידי מוות? לאיזו תכלית אלים נבחרו ללקוחות לסבול ייסורים מאוד רבים? במידה בני העם היהיודי הם כמו זה נבחרים לאילו עוזרות הם נבחרו? אם מתופעל להשפיל ולהרצח את בני העם היהודי ש הרף? אם בשביל זה הזמן הינם נבחרו? רוצה לתכנן השקפה השוררת 2 שנים בדבר זה.
הפרשנות על ידי Marharishi Mahesh Yogi הכול על Bhagavad-Gita מציעה פיתרון לבעיה כמעט בכל מקרה אינם ישנם ברמת הבעיה. לרוב אשר להזמין מבט ניכר.


שמעתי לפני עשור נואם כל הזמן איך היהודי יודה לאלוהים שלכל ליבו על ההטבות והברכות שהיא מקבל. היהודי ואלה יעמוד מחכה מול הבורא יתברך ויקלל את המקום בפניו אם היא מרגיש שאלוהים התייחס אליהם פסול. בשום זמן היהודי לא יתעלם מאלוהים וזה אמור להיות שכזה הנושאים בקרב האלים הנבחרים.


כנוצרי שמישהו מסתכל לאשר אם מותקן מאור מסוים בקשר הגיע מחייו ומותו אצל ישוע המשיח. מהירה שמישהו מוכה מההשוואות שאני צופה. ישוע נסגר אמנם יהודי ומסיבה זו כזה החברים הנבחרים. ישוע נוצר יאללה יהודי של היהודים. דבר זה שנושא באמצעות כזו ישתמש הכי הרבה.


במותו בקרב ישו נראה שעומדות דמיון מצד הבלתי נמנע הפסיבי שאימצו בני העם היהיודי לגורלם באושוויץ כאלו קבלתו האילמת אצל ישוע בגורלו שעות הערב פילטוס. והן ישו אינן ביצע גם פשע. אינן נסגר לאותו אחד אפי’ השתנ על ידי פשע. הוא לא התלהם והוא לא התלהב מחפותו. הוא לא האשים איש ספר תורה ספרדי . להפך ישוע הצהיר שבכוחו להעביר מסר באמצעות אחר מעמיד בסכנה את חייו או לנקוט אשר כרצונו.


כולנו נזכרים וגם במטאפיזיקה מודרנית מקדימה המצאה אטרקטיבית ומחשבה על ידי ניחוח והרגשה באמצעות אנרגיה בתדר גבוה יותר. אנרגיה גבוהה 2 שנים הינה הופכת לתדרים שפויים יותר באמצעות יופי הנפש המקורית שלה. זה הזמן הופך לצרף חיובית או גם שלילית. בדתות המזרחיות כוחות מתח חשמלי חיוביים ושליליים הללו נהיים לשדות הרבה חשמל מפתיעים.


אנרגיות שליליות ממוחות שליליים בודדים מתלכדות בהדרגה לפוטנציאלים אנרגטיים רחבים ע"מ בסופו של דבר לאתגר רק את שדות החשמל המופק החיוביים ההפוכים הנפלטים על ידי גברים ממומשים על מנת להמיס אשר. שדות החשמל החיוביים מנטרלים את אותם השדות השליליים. משובח חסכוני מעולה ומשום כך גדול אילו רע הינה אשליה ותיפול.


בורא עולם שלח את אותו ישוע ישירות ארצה בכוח ישיר לנטרול הלחצים השליליים של העידן שנוצרו על ידי מעשים שגויות הנובעות ממוחות שליליים ברחבי אירופה.


בני העם היהודי הינם עוזרות נבחרים לאלים. אם וכאשר אפשר לראות הוא במישור יקר, הסבר הפיתרון בני העם היהודי כעם נבחר לנטרל אחר האנרגיות השליליות המוגזמות שנוצרו על ידי אומות וגברים בתקופות בתוך גלגולי הנביאים.


בתקופות הנ"ל המין האנושי זורק. ניקוי זה אצל המערכת נוצר באושוויץ. הינן יהודים ואלו גרמנים טוהרו. האחד על ידי הקרבה כחלק ממטרת האלים לעמו הנבחר והשני בידי ביטול כוחות אפלים מושלם בנפש הגרמנית.


אדם שאלוהים אוהב הנו מבטל יהודים וגרמנים כאחד.


זכויות יוצרים 2005 ג’ון בלנקין

ZZZZZZRecent Comments

No comments to show.