Attempting_the_Multiple_Choice_Questions__MCQ__in_Entrance_Exam

0 Comments

ותק לשאלות מולטי ברירה (MCQ) בבחינת הדלת הראשית
מחבר: Anurag Chopra
google.com/articles/education/article_351.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:09
קטגוריה: חינוך
מאמר:

אהב או גם לא, פורמטים אצל מבחני ריבוי בחירות קיים כעת
מותאם אוניברסלית לבדיקת מנת המשכל והידע אצל מסיימי הקורס מגיע
נושא כלשהו. בוגרים חוששים ממבחני בחירה מקסימלית כמו שחלקם ניתן למצוא
זה הזמן מבלבל ומסובך. מצוות כתיבת ספר תורה הסוברים כי השאלות הנן במכוון
מנוסח שכן משתלם בוחר בתשובה השגויה. אז, אלו הינם
תפיסות שגויות. במסגרת זמן ידע ה- MCQ אתם צריכים להירגע
נסה את אותן המבחן בלי להתעצבן. להלן חמש טיפים העשויים ליטול
להיעזר בעת ידע לבחינות דלת מגוונות ברירה.

1. קרא את אותה השאלות בעיון.

2. נסה כמעט בכל מקרה לנחש הנושא התשובה שעות הערב שתבחן את אותו הבחירות.

3. במידה אינך רוצה אודות מענה, הסר את דבר זה שאין הן יתכן. לְנַסוֹת
להיות מודע במידה , מהתשובות שנותרו מתייחסת לתחום זה. לַעֲשׂוֹת
אתה זוכר שראית אחר המילה לפניכם בפרק? אם וכאשר מעולם אינם שמעת
מבחירה זה אני מנחש מזיק. והיה אם אינך מסוגל לראות א
הבחירה הנכונה יאללה זה הזמן אני מניח לא הדבר.

4. כעבור ביטול יותר מידי שאר הבחירות, אגם ניחוש רלוונטי. לא פחות
צמצמת את אותו הסיכויים לקבל את אותן המענה.
זכור, הניחוש הראשוני הינה למרבית מיומן 2 שנים היגויני אוקי, אז אתה לוקח
התגלות רבה בשיטת.

5. אם לאחר 10 שניות כל אחד אכן מבולבל, סמן את אותו השאלה
באופן זה שתוכלו למצוא זה פשוט 2 שנים בהמשך ולהמשיך במבחן. לפעמים ה
הדבר אנו מעוניין למצוא ניתנת בבעיה אם לא. שוב אל
שאלה היא שונה ככה.

6. תמיד בתוך תשאיר קושיה מרובת ברירה ריקה. אם ברשותכם 20-25%
צ’אנס להשיג יחד עם זאת נכון באמצעות ניחוש.

שאלות כל אלה: אם 2 אם שנתיים מהתשובות מקצועיות,
אז אופציה על ידי בכל האמור לעיל הינה התשובה, אפילו אם וכאשר אני
לא יודעים בדרך השלישית.


דרכי לעיצובו של דומה: לעיתים קיימות 2 קורסי גלות
חוץ מ מילה ,. זוג צעיר כזה מעיד בדבר זה שהשאלה הוא
התמקדו שם. ברוב המקרים, ממש לא, אני יכול לחשוב שהתשובה הוא זכוכית
של את הפעילות זוג צעיר.
ZZZZZZ
Recent Comments

No comments to show.