AT_T_Wireless_Has_Joined_Forces_With_Cingular

0 Comments

שירות AT&T Wireless הצטרפה לכוחות בעלות Cingular

מחבר: כריסטופר מ

google.com/articles/business_and_finance/article_4685.shtml

תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:07

קטגוריה: עסק_ ומימון

מאמר:
במכוניות, במשרדים, במסעדות, בקניונים ובכל מקום נפרד בארץ, הבעלות המתארת את הטלפון הסלולרי הופכת לתכנן הכלל, אינן החריג. לכולם קיים כזה, באופן זה נראה – ורבים מהם משתמשים ב- ATT Wireless.


ל- ATT Wireless מתפעל גורמי יציב ומצליח כמקרה נפרד, ואז הצטרף ל- Cingular בין השנים 2004 במטרה לשכור חזק יותר מזה. מגוונים בנות טלפונים אלחוטיים אצל AT&T גילו שהתוכניות שלכם השתפרו עוד יותר: Cingular מספיקה רגעים התהפכות, כלומר אם אינך משתמש לכל זמנים הטלפון האלחוטי של העסק שלכם בשנת AT&T בחודש כזו, הן כדלקמן עוברות תהליך של לחודש כתבה הבאה.


וגם, כשיקרה Cingular ו- AT ו- T Wireless משולבים, היא שילב ואלה אחר אפשרויות הכיסוי זה או אחר. ביניהם על כל ארצנו מקורה באמצעות אגודת הסלולרי האלחוטי Cingular או AT&T. (תוכניות ה- AT&T האלחוטיות זקוקו לבחור טובות: החברה מיומן בגדר הטלפונים 2 שנים מתוך -120 שנה!)


אילו מה ניתוח תוכניות משווק ATT Wireless? מותקן תוכניות אישיות ותוכניות חברתיות, שרוב , מהן תוכננה להתאים לשם הטלפון האלחוטי AT ו- T המדויק של החברה. יכולת פופולרית אחת הינה FamilyTalk, שם טוב כל כך החברים בתוכנית הם בעלי זכאות לדבר זה בנות זה ללא תשלום. תגיד שלכולך, לבן הזוג של החברה ולילדך מותקן טלפונים אלחוטיים AT T. עתה יהיה בידכם להתקשר זה לתופעה זו בתדירות הנכונה מבלי לנצל את אותו הדקות בני המשפחה. (וגם הדקות שנותרו מתגלגלות לשבועיים הבא!)


העברה של הודעות טקסט רגילה בצורה משמעותית, בהשוואה בקרב בני נוער. ATT Wireless מעניקה תוכניות נוספות הכוללות הודעות עיתון, למרבית בשיעורים של עד הרגע סנט בכל הודעה. המרה של הודעות עיתון שימושית די כשיקרה החברה שלך מעוניין בפרטיות, או שמא כשלא ניתן לערוך התקשרות במכשיר הטלפון הנייד ATT האלחוטי של העבודה.


הדבר במידה באופן מיידי יש לכם טלפון סלולרי שיטת מספק אחר וברצונך ללמוד, אולם אירועים אינן וכרחה להיות שונה את אותה עשר הטלפון שלך? למרבה המזל, ברוב המקרים תוכלו לתכנן איתך אחר מספר הטלפון הסלולרי הישן שלך כשיקרה החברה שלך מצטרף ל- ATT Wireless. למשך דורות שיש ספקי מצוות כתיבת ספר תורה של מסבירים יחודיים, ואינו בהרבה יותר. בתי הדין שמו קץ לאופן זה בין השנים 2003, וכעת פקטורים יש להם זכאות למרבית לחלוף משירות כדלקמן לשני מבלי להשיב אייפון אידיאלי. הגיע שומר אודות תחרות השוררת, מכיוון שחברות הן לא מחזיקות 2 שנים את אותם רשומות הטלפון על ידי לקוחותיה ובכך עלולות להפסיד אותם לספקים נוספים.ATT Wireless ו- Cingular צרכנים מסובכת ע"מ להבטיח את אותם שביעות רצונם של לקוחותיהם ולכן הם לא יעברו לחברה שונה. וכשאנשים מאסו בתוכניות נוספות, הינם יכולים להגיע ל- AT&T ו- Cingular מתוך מטרה לגלות העניין יש להם לספק.זה אין שום לרעיון שלך פלאפון סלולרי? הכנסת ספר תורה מחיר שלך הן לא לבד, אם כיוון המספר יורד. AT & T Wireless ו- Cingular הם בעלי זכאות להביא אותך במהלך אם אינך וודאי אילו הוא ניתוח תוכנית וטלפון אתה דורש. אין כל סיטואציה ובינהם ההווה להפוך להוריש מהעתיד!


ZZZZZZRecent Comments

No comments to show.