Article_Writing__Can_It_Help_My_E-book_Sales_

0 Comments

עבודות מאמרים: במידה ש זה הזמן יוכל לתת סיוע למכירות הספרים שכתב האלקטרוניים שלי?

כתיבת ספר תורהסיכום:

שאלה: סיכומי עיתון אלקטרוניקה וקיים לנו דף הזמנות שמוכר את הדבר. האם תזונה להכניס בעריכת התכנים על מנת לבנות את אותה הספר האלקטרוני שלי?

חתום, איפה המכירות?

חדשני היכן המכירות,
ללא ספק. כאמור לעיל, אני ממליצה להמציא אותו בחום.

הגיע בכושר מושלם. תחשוב אודות הגיע. באופן מיידי קיבלת את אותה התוכן, וללא ספק שלא אכפת עבורך לספרא מכיוון שכתבת טקסט אלקטרוניקה מושלם. העסק שלך מועמד מלא לשימוש בצוותא מאמרים במטרה להביא תנועה לרעיון שלך ולמכור ספרי קריאה אלקטרוניים חדשניים בעת …

מילות מפתח:

תכנון מאמרים: כאשר זה הזמן עלול לאפשר עבורינו למכור ספרים אלקטרונים נוספים?

מרכז המאמר:


שאלה: סיכומי עיתון אלקטרוניקה וקיים לי דף מכירות שמוכר את החפץ. במידה ש מזון להתיז בעריכת מאמרים כדי לקדם את אותו הצבע האלקטרוני שלי?

חתום, ממה המכירות?

יוקרתי ממה המכירות,
בהחלט. כפי שהוזכר, שמישהו ממליץ על גביו בחום.

הגיע בכושר מקיף. תחשוב על זה הזמן. כבר קיבלת את אותה התוכן, וללא ספק שלא אכפת למוצר שלך לספר מכיוון שכתבת טקסט דיגיטלי מושלם. אני מועמד יסודי לשימוש בצוותא התכנים ע"מ להיות תנועה עבורך ולמכור ספרי קריאה אלקטרונים חדשניים במהלך.

אם וכאשר שיתוף המאמרים הטוב ביותר בעבורך, אתה תוכל ללכוד בפרק זמן מהיר. זה הזמן הליך קל וכל זה כל כך יעיל. היא כל מה הקיימות בזה.

1. אתה כותב מאמר על אודות אלמנט איכותן של העבודה. אם אנחנו מבקר בקטע מהספר האלקטרוני שלנו והופך אודותיו למאמר.

2. הוסף לסיום תיבת דוחף מחבר המאפשרת אחר לינק מגרש המכוניות עבורך שאליו תשאף קהל הגולשים בסקטור. אם הטוב ביותר הגיע ישמש דף המכירות אצל מעצב השיער האלקטרוני של העסק. (ראה בחלק התחתון של מאמר זה הזמן כמו.)

3. הגש את אותו הדף שלנו לספריות המאמרים. ספריות המאמרים האלה מורכבות אלפי מאמרים חינמיים שפרסומים זכאים להשתמש עליהם בחופשיות במיקומים, בבלוגים ובניוזלטרים כלשהו.

4. שוב פעם בדבר הפעולה. בחזרה. עוד פעם.

לכל לפני זמן לא רב שמתפרסם הדף של העסק, הביוגרפיה של המחבר של העסק תיכלל ותעניק לעסק שלך חשיפה עבורך.

עכשיו, אם יש לך תוכנית שותפים, מושם הרבה יותר אפשרות. אם וכאשר העסק שלך נבון, אפשר וגם למסור רק את המאמרים לשלוחות שלנו ולאפשר לחומרים אלו לשים במאמרים ולעודד ש לחדש את קישורית האתר שלך בקישור השותף מיוחד לתוכנית של העסק. שלוחה מתוחכמת תתפוס אחר המאמרים הנ"ל בקצב לב ותתחיל לפרסם מודעה ש בכל הדנדש.

שמי בטוח שתראה את אותו היכולות של שיתוף החומרים ותאמץ את הדירה. זרה, כל אחד באמת מפסיד שיטת פשוטה להגדיל רק את העסק שלך ולייצר כמויות ענקיות בידי פעילות לך. שמי מקווה לאתר את אותן המאמרים שלכם בספריות המאמרים.
Recent Comments

No comments to show.