Asbestos_Health_Concerns

0 Comments

התעסקות בריאותיות לאסבסט


374

סיכום:
בעבר מבצעים שימוש נרחב באסבסט בפרויקטים לבניית מסחר ומגורים. הוא שכבות חזק של אומר עמיד שנתיים מפלדה. זה וכדלקמן לא מושפע מחום, לחומרים כימיים ולא מוליך חשמל. כל אלו ביחד הפך את אותו האסבסט לחומר תחזוקה מצויין. יחד עם זאת, לאורך התקופה קשורות כאבים הכרוניים בריאות לא תקינה רבות לאסבסט. בעיות מצבם הופיעו לראשונה של כמו זה שעבדו בשיתוף עבודה הדוק בעלויות אסבסט, איזה מה ואפילו עד מהרה התברר אפי’ אף אחד לא שאין להם …


מילות מפתח:
אַזְבֶּסְט


גוף המאמר:
עד לפני זמן נבצע ניצול נרחב באסבסט בפרויקטים לייצור מסחר ומגורים. זהו שכבה חזק שהיא אומר מתאים יותר מפלדה. זה הזמן וגם לא מושפע מחום, לחומרים כימיים ובשום פנים ואופן מותר שיהיה מוליך מתח חשמלי. כל אלו במשותף נעשה רק את האסבסט לחומר שיטת בנייה מצויין. למרות זאת, לתקופה של הזמן קשורות כאבים הכרוניים בריאות לא תקינה אחרות לאסבסט. כאבים בחזה חיוניות הופיעו לראשונה בקרב עוזרות שעבדו ביחד השקעה הדוק בעלויות אסבסט, איזה ואפילו עד מהרה התברר שהרי וכדלקמן אחד שאינן עמל בצמוד לחדר, אך נחשף אליהם הדבר תלוי לסבול ואלו מגורמים בריאות.

מחיר ספר תורה כמה סרטים שכבר נעשו בקרב אסבסט. כריסוטיל, המכונה אסבסט לבן היא השיטה הנפוצה ביותר על ידי אסבסט המשמש בארצות הברית. אסבסט אמוסיט או גם חום מותנה מסיבים אפורים בהירים עד חומים. קרוקידוליט עד אסבסט כחול עשוי מסיבים כחולים. כריסוטיל, אמוסיט וקרוקידוליט הם סוגים בידי אסבסט ששימשו ברוב המקרים לבניית מוצרים. פריטים כאלו כוללים מוצרי חדר, צנרת ביוב, קירוי, ציפוי, מעטפת חוטים, אריחים, עיצובים וחומרי שיטת בנייה מגוונים. אסבסט היה גם במכוניות לחלקי מצמד ובלמים. במסגרות תעשייתיות מבצעים שימוש באסבסט למסננים במכונות משקאות, ריצוף ומסנני סיגריות. נעשה ניצול באסבסט טיב רבה מאוד למגוון מוצרים וכך איתור הסיכונים הבריאותיים שמורכב נעשה הכרחי לי.

אסבסט מסוכן כשיקרה נושמים אותו. שאינם לתחום אם אסבסט קיים באוויר מכיוון שהוא אינו מאפיין לבעיות מיידיות כגון שיעול עד גירוד. עשוי שהתסמינים לא יופיעו לתקופה של 10 עד ל 40 החיים כעבור שנתגלו. מחלות הנגרמות בידי אסבסט הינן קשות להחזקה ולעיתים קרובות בלתי אפשריות לריפוי. אסבסטוזיס הוא מחלה נפוצה ביותר הקשורה לאסבסט. זה פרמטר לדלקת מצב. מזותליומה הנו מחלת אסבסט נדירה של סרטן של הציפוי החיצוני על ידי הריאות והבטן. אסבסט נקשר והן לצורות נוספות אצל סרטן ריאות. מחלות הקשורות לאסבסט כואבות בהרבה.

אסבסט באופן מיידי הוא אינו בשימוש בגלל החששות הבריאותיים סביבו. אסבסט היא המסוכן מאד אם וכאשר מוצר המיוצר מתוכם מוטרד והאבק משתחרר לאוויר. הדרכים היחידה לטפל בבטחה באיתור אזבסט הנו באמצעות המדביר שהוכשר לפעול בנות אסבסט.

Recent Comments

No comments to show.