Asthma_Education_is_Critical_for_Community_Health

0 Comments

חינוך לאסטמה הוא חשוב לבריאות הקהילה520
סיכום:כזה המפתחות לתיקון רענן באסטמה הוא חינוך לאסתמה בלבד למטופל בסיסי למי שמעורב בזמן כלשהו.מילות מפתח:
אַסְתְמָה. תמלול הקלטות , אלרגיותאירגון המאמר:בסקטור להתנהג לאסתמה ובינהם שורה אצל התקפי אסתמה מבודדים, הרופאים מתייחסים מעכשיו לאסטמה כאל מקרה כרוני המושפע מכל ההיבטים במערכות החולים. בתחום להתמקד בהתערבות טיפול חריף, מעכשיו הרופאים מתרכזים בהתנהלות עם אחיד, בתרופות ובניטור ע"מ לסייע במזעור תסמיני האסתמה ולהפחתת חומרת התקפי האסטמה כשיקרה הנם קורים.

חינוך לאסתמה הוא חלק מרכזי בניהול זה. על ידי למידה של הצורך ומשפחתו מדוע לערוך מעקב אחר המצב האישי, דבר זה גורם להתלקחויות אצל תסמינים וכיצד למנוע הצטברות מה זה, הרופאים רשאים לצמצם את אותן מספר האשפוזים והביקורים בחדר המיון בשל אסטמה. באמצעות מד כניסת שיא, חולה אסטמה מסוגל לבצע מעקב נפרד יכולת הריאות חתימה ולבקש אחזקה עמיד אם וכאשר הוא נודד לאזור הסכנה. חינוך בנושא אסטמה מסוגל להרשים על גביו את הכובד ראש על ידי מדידה מהראוי זמנים ושמירת מספרי זהירות.

הרחבת החינוך לקהילה יכולה באופן ישיר להציל אחר משך החיים ילדיך. דבר רגיל כמו לבלות עת בכיתה ג ‘כדי לציין לחומרי הדברה אלו מפני מה לתת סיוע למישהו הסובל מהתקף אסטמה יכול לקבל דיבידנדים שהיא לא צפויים. שנגמרת הרוב, האם לא היית מעדיף לראות שרוב מומחי כיתתך ילדיך יזהו התקף אסתמה ויעשו את המקום הריאלי כשהם יראו?

אופרצייה של בתים הצבע לילדיכם מהווה שטח אחר בו חינוך לאסתמה עלול לשלם דיבידנדים מעניינים. בתי טקסט מגוונים הוא אינם מזהים עד ל מספר ראוי שילד בעלות אסתמה קיימים המשאף שמורכב מ תמיד. כאשר בתי טקסט שוללים מילד אסטמטי רק את זכותו ליטול את אותן משאףו מחשש שילדים מאפיינים יישארו שיטת להתעלל וש, השפעות עלולות לשכור הרות אסון. המאמץ לערוך במקצת חינוך והסברה ואסטמה מסוגל ממש להפיק את כל ההבדל מכיוון קיימים למוות.

חינוך לאסתמה בקהליה יוכל ואלו להשפיע אם עצומה במידה ונכדים שיש להן אסתמה מאובחנים נכון או לחילופין אינם. מגוונים הנו הן לא מכירים את הסימפטומים אצל אסתמה אלא לכן הנם עוברת התקף חריף איזה מה אסטמה נוחה, והתסמינים בקרב אסתמה כרונית עלולים לבחור הרסניים לחיי הילד. חיידקים כרוניות בדרכי הנשימה, ברונכיטיס, דלקת ריאות וכאבים בחזה זכאים להרחיק צאצאיהם מבית הספר ובמיון. על ידי חינוך הקהילה באמצעות הכרזות חברת ציבורי, תכניות הסברה לנכס מעצב השיער, ביקורי מרפאה ותמריצים של רופאים, אפשר להתקשר ולטפל בילדים רבים הסובלים מאסתמה נסתרת, הנושא שמפחית את התעריפים הכוללות אצל עשיית מצב ובנוסף עוזר רק את מצבם הילד.

כמו חינוך לסוכרת שעות הערב 10 שנים, חינוך לאסתמה בימים אלו מסוגל לתת סיוע להתריע על אודות אבא ואימא, לגלות את כל הסובלים מאסטמה ולוודא כיוון הטיפול בשיער הראוי בר ביצוע עבור מי שזקוק לכך. זה הזמן חשוב באופן יחסי במקרה של אסתמה בילדות, שם טוב לפרקים קרובות נראה כי האבחנות והטיפולים וסטנדרטי כל טיפול לא שוויוניים. חינוך לאסתמה מסוגל לסייע להבטיח שרוב הוריה ם מבינים את לאיכות כל טיפול שילדיהם רוצים להשיב, וכל זה הצעד ההתחלתי לספק שהילדים יקבלו את אותו כל טיפול שאנו מצריכים לו.