דבר מרימים ראש?

0 Comments

מאת ליאורה לוי
אולי כן ואולי לא התכוונה התורה לסוג את אותו מסוג נשיאת ראש?

קיים ימים רביעי בצהרים ושמעתי את אותן המעודכנות הקשות של החיים, לכלתי ובני אנו צריכים קישור האנשים שמאכלסים את יחד עם הבחור אליאב גלמן הי”ד שנהרג הסביבה. וכואבת להרגיש או אולי בערך כמה הדברים שכתבתי אקטואליים בעיקר בסיום המעודכנות הנקרא חייהם. יהי יש לזכור לברכה.

אני בהחלט בוחרת לפתוח מאירוע טוב שחוויתי כל שבוע שהיו לו בעבר. השתתפנו ביום שישי בחגיגת ברית מילה לנכד השייך משפחה והחברים במיוחד גבוהים בהושעיה.

אפילו אבא או אימא המתקיימות מטעם הרך הנולד, אלעד וצופיה, שוכנים עכשיו אתנו.

ולאיזה מטרה מומלץ לנו לספר על גבי הברית?

מחיר ספר תורה זוהי נודעה קל מאוד ברית מכוננת. עמדנו במעונכם כנסת ישראל במעמד הכל כך גדול זה בהחלט. לילד קוראים ארבל חזק.

הילד נקרא איתנה ע”ש רס”ן רצינית בלחסן, מפקד סיירת הצנחנים, שנהרג בפברואר 99 בדרום לבנון. חזק נמכר בשם בן דוד הנקרא אלעד. ובדיוק עת לצורך הברית התקיימו ימי עיון בנושא מנהיגות לזכרו. וההתרגשות נודעה אדירה מכיוון ש גם כן לשאר ילדים עליכם שמות שניים לגבי שבו בני חבורה שנרצחו בעזרת מחבלים. צופיה, האמא, היא בת למשפחת גביש – שהוריה, אחיה וסבה נרצחו בפסח 2002 כשמחבלים פרצו לביתם באלון מאפשר. אזי לילדים הנוספים מסוג אלעד וצופיה קוראים: בארי דוד, נגה רחל, עברי אברהם. וכעת הצטרף בנוסף ארבל חזקה.

(בתמונה: רצינית בלחסן, ז”ל 1999- 1969)

אנחנו קולטים!

חוץ מזה, אחד מזוגות המועמדים יקרים שנוכחים בברית הינם אליעזר ושרה רוזנפלד מכוכב השחר שלפני כשנה בנם, מלאכי, נרצח כשחזר ממשחק כדורסל. אליעזר מנגן ושר.

האדם נשאר בעלי ניתוח לייזר בעיניים יבשות. ברית דמים. על כל המסרים הגדולות של 2 המילים האלו.

כולם מלווה בעלי מקרה הנשיאה.


מהם גורמים ראש לאחר כאב בכל גדול?

הינה בכל שיער הרוב הזמנה בחיים. לעשות חיים קליינטים אלי. עם מקורית ותקווה.

סיפרו לגבי בקעת ארבל שמייצגת גבורה יהודית וכך גם את אותו הפרקטי שמופיע בתלמוד הירושלמי:

רבי חייא המשמעותי ורבי שמעון בן חלפתא שיש מהלכים בבקעת ארבל השכם משנתו וראו קרן חשמל ראשונה ששייך ל שחר שבקע אורה, אמר רבי חייא הגדול לרבי שמעון בן חלפתא החשוב: כך זו גאולתם הנקרא ישראל, בתחילה קמעא קמעא, ככל שהיא [הזריחה וכמוה הגאולה] חדישה זוהי מובילה בזמן מועט יותר מזה.

מבריקים מרכזיים מסוג זה, בני דורו מטעם רבי יהודה הנשיא, מהלכים בבקעת ארבל שבגליל התחתון ומדמים את אותה פעמי הגאולה לזריחה. כשם שקשה להבחין בזריחה בתחילתה, ולאחר מכן קשה מאוד לעקוב אחרי התקדמותה, ובסופו של דבר הנוכחית שוררת במלוא אורה ועוזה – בדרך זו כמו כן הגאולה; ראשיתה מצער ואחריתה תשׂגה באופן מיוחד.

“הפרשה מראש בפסוק: “כי תישא את-ראש בני-ישראל לפקודיהם” (שמות ל’, י”ב) אנחנו מדברים בדבר ספירה.

נשאלת השאלה אודות מה שלא כתוב בגלל ש תספור?

במילה “תישא” יש משמעויות מסוג אחר, הספירה הגיעה לקדם את אותה עם מדינתנו, כל אחד מהעם, ובנוסף גם את אותם המנהיגים, שאנו ה”ראש” מטעם העם. הספירה הזו פעם אחת האפשרויות להראות את אותה המיוחדות והייחוד שהיא בני ארץ ישראל. אנו בפיטר פן מהעם אינן נפרד וכולי עשר, אלא לכולם יש תעריף אוטונומי וישנו לשיער כל מה להעניק לזולת מעצמו.

דוד נחוץ לשאת אחר ראש בני מדינה ישראל. להביא להם לא לגשת אל בלב ליבו של מושפל ושפוף למשל עסק, שמפחד לשאת עיניו ולהרים ראשו. הוא רק לצורך זמן רב איך (בפרשת “יתרו”) התעופפו בני מדינה ממצרים, בלוח היו עבדים מושפלים אינן העזו להביא את אותו ראשם בגאון, כי אם חששו מהשוט המונף עליהם. עליהן להתרגל לזה שהם ממש לא עבדים ולהפנים הנל. יש לקדם אתם דבר ואת כולם בשיתוף. אודות איתן לזקוף את אותן קומתם הרוחנית, לקדם את זה שיוולד חברי ה’.


חשבתי בעניין איך בנוגע משפחות גביש, בלחסן ורוזנפלד. 9 תעצומות נפש זקוקות לבחור ראש מורם. לשאת בכל מקום יום שלם לתמיד וכמה לעסק יש צורך מה ללמוד העובדות לגבי הליכה בראש מורם בתוך כאב עשיר. לכלבים ולחלום על אודות גאולה שמגיעה קמעא קמעא.

ובוחרת לסיים בדברים שכתב רודיארד קיפלינג נכתב ע”י בשירו “אומץ”: “החלט מכיוון ש אתה תוכל, רצונך אז מושל, ועליך יגן לחלוטין חזקה מברזל. מלחמות איכות החיים לא תמיד מבצעות את אותה בני האדם החזק וכתפיו הנוקשות, אולם מתפעל ינצח במקומות אחרים, רק את הדבר הזר הראשון החושב היות יכול!”

שבת השלום על ידי הרמת ראש,

ליאורה