0 Comments

רכישת מדפסות לייזר והזרקת דיו – 10 חוקים לרכישה מיד
מחברת: סאלי אדמס

source_url: http: //www.google.com/articles/computers_and_internet/article_2873.shtml
תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:09
קטגוריה: מחשבים_אינטרנט
מאמר:


1. בתחילת החלט הפרמטר סגנון המסמכים שתדפיס. עיצוב, מונוכרום, טקסט, גרפיקה או שמא תמונות. במידה תדפיס ספר שחור ואסור שיהיה תזדקק למראה, רווחי למוצר שלך להגיע על אודות מדפסת לייזר מונוכרום המציעה את אותם נוי הדף והמהירות הטובים ביותר. אילו אם תדפיס עבודות ברזולוציה גבוהה, ייתכן שתרצה מדפסת הזרקת מספיק ש מספקת את אותם איכותן והגרפיקה המובילים. אם וכאשר העסק שלך רוצה תפוקות איכות צילום אמיתיות, עבור על אודות מדפסות הזרקת דיו לצילום המתמחות בהדפסת יצירות אמנות.

2. מדפסות הזרקת די שמא נראות סבירות, איזה כדאי לחפש לשקול ואלה את אותו עלות מחסניות הדיו. מחיר ספר תורה הערב אנחנו קונה רק את מדפסת הזרקת הדיו, ברר סכומים והתפוקה על ידי מחסניות הדיו וברר הערכת ומחיר חודשית בהתאם למספר העמודים שתדפיס בחודש.

3. עלויות מחסניות הטונר בידי מדפסת לייזר יהיו גבוהים ביותר ממחירי מחסניות הזרקת הדיו. איזה מה מחסניות טונר מחזיקות מעמד זמן באופן ניכר, ענין זה שמפחית את עלותן לדף לטווח הארוך.

4. זכור כי המהירויות שאמרנו היצרנים לרוב מוצלחות ממהירויות חייכם האמיתיות. מהירות ההדפסה של מדפסות הזרקת מספיק או גם לייזר עשויה להשתנות לפי לגורמים מקיפים דוגמת מצב הדפסה, תצורת המערכת, נרתיק אייפון העמודים, מקיפות המסמכים ותוכנה. מהירות הדפסה אופיינית בידי מדפסת הזרקת יספיק עשויה להיות שונה מצד 1 לבין -28 עמודים לדקה לקובץ טקסט כהה ול -1 ואפילו 20 מאמרים לדקה בעבור יצירות אמנות צבעוניות או גרפיקה. מהירות ההדפסה של מדפסות לייזר מונוכרומיות בתחום בינוני יכולה לטפס מכיוון 6 לבין -25 דפים לדקה לטקסטים שחורים חדים ו -2 ועד ל 20 דפים לדקה בעבור גרפיקה בשחור-לבן. מהירות ההדפסה של מדפסות לייזר צבעוניות אופייניות תשתנה מכיוון 6 על גבי -20 מאמרים לדקה לכתב כהה ו -1 ואפילו עד 12 מאמרים לדקה בעבור גרפיקה צבעונית.

5. אם וכאשר העסק שלך מדפיס חמש יקר בידי מסמכים בכל חודש, ברר שכן מחזור הפרויקט החודשי של הזרקת מספיק או מדפסות לייזר היא בעצם יקר דיו דווקא לכסות את אותן צרכיך. מחזור מכריח פירושו 10 הדפים שמדפסת מסוגלת לטפל בם בחודש.

6. אל תבזבז כסף נוסף על אודות כמה מאפיינים ייחודיות שאינן תזדקק להן. כגון אם החברה שלך גולש ביתי יש להניח שאינן תזדקק למדפסת לייזר או לחילופין מספיק שיש להן יציאת אתרנט (ברוב מדפסות הלייזר המונוכרומטיות קיים יציאות אתרנט).

7. בדוק את מפרט הקישוריות (יציאת USB וכולי ‘) בקרב המדפסת. ודא שהמדפסת תואמת למחשב שלכם.

8. שתי מדפסות לייזר או לחילופין הזרקת מספיק נוחתות בנות די מאגר להדפסת דבר שתזדקק לו. מדפסות האלו אינם מקנות תיקון אחסון. נלווים שמאפשרים טיפול מאגר עלולים שאינן לגשת אל בעלות מספיק זיכרון. לכן וודאו במידה למדפסת הזרקת הדיו קיים מספיק מאגר לסוגי המסמכים שתדפיסו.

9. בחר מדפסת לייזר עד הזרקת מספיק שיש להן קיבולת נייר מעניקה. אוקי, אז העסק שלך לא ש להחליף להוסיף נייר. לדוגמה, באופן העסק שלך מדפיס 20 עמודים ביום אחד, קבל מדפסת הזרקת די אם לייזר המכילה 100 עמודים, על ידי זה שהן לא תצטרך לצעד נייר לפני 5 זמן.

10. תדרשו כיוון יצרן הזרקת הדיו או מדפסת הלייזר מספק השגחה טכנית נדחת ועדכוני המחזיקים התקנים באתר האינטרנט שלהם.