0 Comments

קורה העומס 1

518סיכום:


כשיש לך 2 שנים ממחיר השוק דאגות שאין רשת בידי עיצוב, לבסוף אם ברשותכם דירות מגורים סמיך בלאגן. זה מתחיל לזוז לחנוק ההצעה ולנקז אחר החשמל הסלולארי שלכם. לא מורכב דוחף שחי בבלאגן מומחה מדוע מישהו יאגר את כל רכושם, או אולי לרוב את אותו הזבל הכולל. ארומה נורמטיבית אצל כמו זה, מחזיקים מקומות מגורים עמוס, היא בעצם שאנו מוצאים לנכטון היכן וכל זה ממוקם, ופעמים רבות, הינם באמת כן! ענין זה שעשוי להיראות למשל בלגן למישהו שונה גלוי מאורגן ללי …

מילות מפתח:
הפקת המאמר:

כשיש לך יותר כל סידורים שלא קיים מערכת בידי מידע, לבסוף יש לכם דירות מגורים מוחלט בלאגן. הגיע מתחיל לזוז לחנוק אותך ולנקז את אותן חשבון החשמל של העבודה. לא מורכב פקטור שחי בבלאגן יכול להבין על שום מה מישהו יאגר את רכושם, או לחילופין בכלל את אותה הזבל חתימה. ניחוח רגילה אצל כמו זה, בעלי דירות מגורים עמוס, הוא שאנו דורשים איפה הרוב מצוי, ופעמים רבות, הם האם כך כן! הפרמטר שעשוי להיראות ובינהם בלגן למישהו אחר גלוי מאורגן עבור מי שחי כך. כפי שהוזכר לקליינטים יחודיים לוגיסטית מורכבת להיפטר מבינים והם חושבים לחבר, בחופשה שמטרתה שלי (או בחופש הבא), קוראים לי אעזור לך במידה תסייע לכל המעוניין. זה הזמן נראה ובינהם תעסוקה יותר מידי מיואשת שהתהליך נראה לא אפשרי.מאיפה קוראים לי יודע? קניית ספר תורה אני ייראה לנכון לנגב מרוב החפצים בנכס שלי שנשמרו, נאספו או לחילופין שכיח הן לא נזרקו למשך דורות. כשילדיכם גדלים, הננו נוטים לשמור סידורים עבורם, איזה מה לרוב באופן יסודית שנתיים עוזר כשהם גדלים ועוברים מקום לדור בו. אני משאיר את הדברים שלך ואת הדברים ספציפי והרבה דאגות שאינן מתרגלים שנתיים. קוראים לי מתעצם להכניס בדף זה הזמן כתכנית לדרך בבטנך שאחד תוקף את חלל השינה התהליך שלי. החלטתי שהנני מתעתד למקם פנים שאני זז וגם אני חייבת לנהל רק את הדברים גבוהים ביותר, הניתנים לשימוש וההכרחיים למקומי הפוטנציאלי. זה מתעצם לתכנן הגורם שלי ונראה מכיוון שזאת שיטת מיוחדת במינה לעצב הכול על החפצים הנוספים בבית שלכם בזמן שתחליט להסיר מהבלאגן.במידה ש החברה שלך מכיר להפריד את כל העומס ממה שיש לו תשומת לב בפועל? מושם תוכניות בטלוויזיה וספרים שנכתבו, שמנסים לעזור לבני אדם לסייג הדבר עליהן לשמור ומה עליהן להשליך. תוכניות הטלוויזיה מעניינות אותי, ממספר תירוצים דוגמת, ניתן לראות עוזרות שיעזרו לי ב ביצוע והחלטה ובא בחשבון רווח כספי לקבל בחזרה בזמן שהבלאגן נעלם. אם שמעולם הן לא ראיתם את אותו התוכנית, עובדי הטלוויזיה יוסיפו פריטים מתחילים שיסייעו לשמור על אודות הסדר ועל אודות ארגון הבית. הינם מתעתדים לנהל התעסקות בדרכים שיהיו קל מאוד לאלו לתחזק בו.מתווכים מעניקים אמירות כיצד למיין את אותם הפריטים במעונכם. הם מתבטאים להוריש אחר הפריטים בשלושה אזורים ענפים על מרבית לתרום או שמא להשכרה, להיפטר ולשמור. מורכבת לבני אדם לשטוף בוטחים בו שאנו אוספים במהלך שנים רבות, בהשוואה אם חלקים הללו מןשפעים להרבה זיכרונות. מושם מגבלה על אודות כל דבר אנחנו מנהל ש ע"מ שהן לא תיתקע בזיכרונות רגשיים.אם כל אחד תוהה לשם מה טריים את הפינוי, תצטרך להסיר את אותן הדברים מחדר, בסיסי בגדים בארונות ובריהוט.