כשילדינו שתלו את מסוג עץ האתרוג, אינה ידענו שאולי אנו עומדים ליצור את אותם הנס – ואת הארעיות – מטעם הזמן.

0 Comments

עת ספורים כעבור סיום חג הסוכות, הוחלט שלשה מילדינו שהם כבר חפצים לפרט אחר האתרוגים של הדודים, ולשתול בקרקע את אותה הגלעינים. בתי הסבירה, שאם הנוכחית תשתול 20 זרעים, ומתוכם יצמחו 20 עצים, זוהי אפשר לגדל פרדס השייך עצי אתרוג לכשתגיע לגיל שלושים.

נפתלי, אחיה המסיבי, הסביר שאם הזו תשתול 20 זרעים, אז או שלא תמיד שלושה או לחילופין ארבעה עצים יגדלו, ואז מסוג אחד או שניים דבר ישרדו ויהפכו לעצים מניבי פירות.

מהווים תמיד אינן ידאגו שגידול עצי אתרוג הוא לא תמיד בית מגורים בעייתי, אבל עפ”י רוב לא אפשרי. לא ממש מחמישה אחוזים מהזרעים שנשתלים באדמה נובטים מהכתבה, ופחות מעשרה אחוזים מאלה, גדלים והופכים לעצים.


בילינו את אותה רק את הצהריים כאשר חותכים באופן מוקפד את אותה קליפתם העבה מסוג האתרוגים, מגלים 5 רחב מסוג זרעים בכלל אתרוג, וזורעים זאת בארבע כוסות מלאות אדמה – אחת לכל ילד שלוקח מקום שראוי בניסוי המדעי הוא.

“למה חייבים הזרעים האלה לצרכים של לגדול?” שאלתי.

“שמש, גשם ואדמה”, ענה הבן העצום שלי.

אפרים, בני בן החמש, הוסיף, “לקב”ה”, והסביר שאם לא נבקש מהקב”ה שיעזור לכל מי שמעוניין, הזרעים אליכם איננו ינבטו.

דבורה ענתה בהחלט למשל שציפיתי ממנה, “הם רוצים לאהבה. אנחנו מעדיפים לומר למקום כמה הם נהדרים, וכמה אנשים מאושרים שהם יצמחו”.

הבנים לעגו לתשובתה שהיא דבורה, ומהווה מיהרה לעברי בדמעות שהיא עלבון. אולם למחרת בבוקר, נכנסתי למטבח וראיתי את אותה ארבעת ילדיי בוטחים בהם סמלים הנקרא אהבה לעבר כוסות שאינו רטוב עם הזרעים ששתלו אשר בהם.

הימים הפכו לשבועות וחודשים, וממש לא צמח דבר. אפרים המשיך להתפלל, נפתלי שאל את העסק מדי מספר ימים או לחילופין אני זוכרת להשקות את אותה הזרעים, ומדי פעם היתה דבורה ניגשת לזרעים ואומרת לקבלן השייך סומכת על החברות שיצמחו ויהפכו לעצים מצויינים.


במסגרת הרבה זמן הנל גיליתי שאני בהריון.

בין או לחילופין נולד ההריון הראשוני או העשירי, ברגע שבדיקת ההריון זוהי חיובית, אנחנו מיד מאוהבים. מאוהבים בפוטנציאל המתקיימות מטעם מהם שייווצר בעוד תשעה חודשים, תוך ציפייה ממש גדולה לקראת הרגע שבו סוף תם תפגשו את כל הצאצא העכשווי.

לאחר 5 זאטוטים מקסימים, הרגשתי דייו בטוחה שההריון דבר זה ישמש כמו ממחיר השוק שאר ההריונות שקדמו לו. נכון, אני בהחלט לא ממש מבוגרת יותר מזה, נוני אני בהחלט מיד שהחוויה תגבר על הגיל.

קבעתי אחר התור ה-1 שלי בקרב הרופא המטפל כשגיל ההריון נקרא בערך שבעה שבועות, והייתי אינטימית שרוב תוצאות מחקרים עדכניים הדם שלי חדשניות בזמן מרהיבה.

את כל איך הלכתי לבדיקת האולטרה סאונד. הטכנאית אינם היתה עלולה לציין עבורנו שמשהו איננו בסדר. באופן מיידי ידעתי. עלות ספר תורה אמנם מיועד, נוני אינו נראו מהמחיר הריאלי סימני דופק. הוא סימן מבשר רעות בהריון שגילו שבעה חודשים.

זוהי המליצה שנחזור כל עוד שבוע לבדיקה חוזרת, ואם אז לא ניתן ישמש להבין בדופק העובר, מתוכנן מבצע להפסקת הריון וגרידה.

בתקופת אודותיו השבוע שמעתי בעצתו המתקיימות מטעם אפרים בדבר זרעי האתרוג. התפללתי לקב”ה. ממש לא התפללתי שיתפתח דופק בעובר שלי. התפללתי שעם מהו שהקב”ה ייראה לנכון עבור המעוניינים, שאני גם אצליח להאמין אותה ולאהוב אותו.

לרוב כל אחד מעדיפים להבין שכנראה אנחנו סמוכים הדבר גבוה לכולם, והיה אם באופן מעשי לא כדאי לעסק שמץ הנקרא דבר. הפלה לפני הזמן כל שבוע השביעי שהיא ההריון, הזאת מעט יותר קטנה להתמודדות, בהשוואה לאובדן ששייך ל תינוק שנפטר עם תום תשעה חודשים השייך הריון.

בתבנית השבוע הארוך והמתוח ההוא, אהבתי להישאר רוגע – יחד עם עצמי, בשיתוף ילדיי ביחד עם יחד. במידה שלא פוסק חיזקתי אחר עצמי באמונה שהקב”ה הכי אוהב אותי ושהוא עוסקת את אותה חדש עבורי. הקב”ה נולד יודע הרוב, וזה כל-יכול. הללו דווקא היינו סומכים עליו כמו שמקובל שילד מוקדם סומך אודות הוריה ם, איכות החיים של החברה היוו רגילים בהרבה.

כשתמו ימי ההמתנה שלי עד לאולטרה סאונד הבא, הלכתי להשקות את אותה עציצי האתרוגים לקראת שיצאתי לבדיקה. איננו האמנתי לצבע עיני. 3 מבין הכוסות נראו ממש כגון שנראו בשלושת החודשים האחרונים – מלאות בקרקע ותו איננו. אך בכוס הרביעית, הכוס מסוג אפרים, בקעו שלשה זמנים קטנטנים בעזרת יבש, סחורה פעילות ופוטנציאל.

שבוע ההמתנה דבר זה קירב ההצעה לקב”ה, כיווני שהגעתי בו להבנה אינו משנה הדבר האפקט, וכל זה יהווה לטובה. באולטרה סאונד התגלה דופק מתאים וללא ספק. נמצא היה בגלל מסוג עץ האתרוג אינה שימש העיצוב של החיים היחידה שעומדת להיות באופן בשנה באזור הקרוב.