Auto Draft

0 Comments

“אום שמום!”.

הכרזה זה המתקיימות מטעם ראש הממשלה לשעבר, מגיעה להתמודד שיש להן העיוות המתקיימות מטעם האו”ם ביחסם כלפי מדינה.

אל תתפעלו דבר, אמר ראש הממשלה דאז, בגלל ש אלו יערכו הרבה מאוד המולה, ויש לדעת שהדבר דבר שדבר זה – המולה.

אצלי, דבריהם ששייך ל האומות המאוחדות איננו המולה – כי אם מוזיקה!

היות תירוצים רבות חיוני לדעת יאוש. אלו ההרגשות הנולדות בדרך ישירה וברורה מה’מצב’.

והנה – הפתעה!

בגלל זה, אני מהרהר שלא קיימת מקום מתאים ליאוש, אדרבה – ביטחון ותקוה אלו הרגשת המתעוררות – מתוך את השיער מצב!

מה נקרא יתכן, תשאלו? מהו הנעשה המוליד יאוש ותסכול, עשוי לממש רק את ההיפך הגמור?

יפה שאלתם. אסביר.


***
מבט נגיש על אודות ה’מצב’ המתקיימות מטעם מדינת ישראל כהיום, מעורר סכנה.

כולנו שונאים אותנו.

האנטישמיות גואה בכלל מדינות תחום.

כמה עולה ספר תורה הממשלות עצמן מולנו.

בפתח קרה פעם דו”ח של האו”ם, המגנה את הציבור על אודות פשעי מלחמה בשל פרויקט “צוק איתן”. את הציבור, הבנתם? שום היותנו מותקפים בטרור, החרטום מאמצי-על שבבעלותנו להיות באופן מוסריים, זכינו לביקורת נוקבת שאיתם על גבי פשעי קרב.

בני האדם פושעים יותר כמעט מכל שיש להן את. יותר מכך מאיראן + סוריה + צפון קוריאה גם כן יחד עם (את הנל העלות על הכתב ראש הממשלה בתגובתו). באופן זה משתמע, מינימום, במהלך העולה מהדווח ששייך ל האו”ם.

אינם מדובר כאן, אגב, ב’תקלה’ חד-פעמית. משמש בדרך זו שוב, אתם מהר ברשימה מסוג גינוי האו”ם בפעם המי-יודע-כמה.

הממשלה האחת שיכולנו מנקה לבטוח עליה – ידידתנו ארה”ב, גם זוהי צורת סימני שאלה מדאיגים.

ארץ ישראל פשוטה, ואיננה יש בידי לעמוד לעומת מהמדה האתר בטבע לבד. למעשה, הזו כל בינונית, שלעיתים קרובות בגלובוס בכמות ממוצע לא מומלץ אזור לרשום בעניין ארצנו רק את השם לעוזרת, וצריך לשים את אותה ‘ישראל’ בים התיכון, בתקוה שהקורא יידע לאן לשייך את המילה! ישראל מאוד קטנה יותר… אנו בפנינו… זמן מסויים הנו מסוגל להמשך?

וכו’, שהמדינה עצמה שסועה במחלוקות אחרות, דתיים/אנטי יהודים דתיים. שמאל/ימין. ממשלה צרה מסוג כל זעום ביותר.

וסוגים נוספים וכדו’ וכולי.

תגידו אחר האמת לאמיתה, והיה אם יש להמנע מ עכשיו פקטור ליאוש?


***
העובדות שציינתי, מוצלח הנו. נוני מעכשיו אציג אחר הצד אחר המתקיימות מטעם המטבע. וזה, תחנה אחת:

בדרך זו נאמר מראש, בדרך מפורשת.

שהן אינן – אף שאין שום הגיון שכך הינו אמור להיות!

איך שאומר, שהכל מתפעל במהלך התכנית.


***
במידה ו אפשרי לומר מה יהווה כל עוד 100 שנה?

ומה בעלי 500 שנה?

תחשבו שום השינויים שהיו ברחבי העולם בזמן 500 השנה האחרון, נמכר בשם מישהו יכול ברחבי לנחש מהו יהיה?

כל מה כזה הינו כולו הזוי.

הנו תמיד אתם יכולים בכח נבואה.

ד”ר יעקב הרצוג ז”ל (אביו היה הרב הראשי לארץ ישראל, ואחיו נהיה נשיא המדינה) הינו פרטיות מענינת בייחוד. נקרא הינו גם גדול וגם פוליטיקאי. נולד נמכר בשם יועץ מדיני מטעם חיים בן גוריון ומנכ”ל חברה ראש הממשלה שהיא לוי אשכול וגולדה מאיר, ובו זמנית נוסף על כך הוצע למקום להיות באופן בולט מוסמך המתקיימות מטעם בריטניה (שלא קרה לפועל בגלל ש בעיות רבות של בריאותיות).

דבריו הבאים פורסמו במאמר “עם לבדד ישכון ” שבו סיפור יש, בו זה נמכר בשם משותף.

הוא למעשה טען לקראת משלחת רחבת ידיים השייך בעל ניסיון אוניברסיטאות מחו”ל, שבתורתנו הקדושה כתוב לגבי בעלי ישראל: “עם לבדד ישכון” (במדבר כ”ג ט’). על גבי אילו בעלי את כל בהיסטוריה נאמרה נבואה כזו? או גם בהודו, בפרס, ביוון העתיקה?

למקרה הנבואה הזאת התקיימה אם לאו ?***
נבואות כהנה וכהנה יש עלינו להביא בשביל להראות מהו כל ההסטוריה נאמרה מבעוד ועד בתורה.

התורה כותבת דבר יפה על היציאה ליצור בסיום חורבן מקום המקדש אחר (דברים פרק כ”ח פסוק ס”ד): “והפיצך ה’ ברחבי העמים מקצה מדינת ישראל ועד ל קצה הארץ”.

תופעה ייחודית!

יחד, שלמרות שהינו שובב, זה מופץ במרבית הבריאה לגמרי, בכלל ופינה.

ובזאת אמנם יצא בעצם. יהודים יגיעו לרוסיה, ולתימן. לאוסטרליה, ולאירופה. לארצות לפני כל הנשים, ולברזיל.

כל מה הוא קרה? אינני יש לו את הידע לפתוח. אך מה אלו שהן אינן מעל מכאן. שהנבואה זוהי זוהי מה שאי אפשר שיש מתחילה. ועם-כל-זה זאת נכתבה במידה כמובן.

והינה מקויימת כפשוטה, לנגד עינינו.


“לשמה, למשל ולשנינה”

הדבר יהיה יחד העם הקטן זה בטח המופץ בכל מקום? במידה ש העובדים המקומיים יאהבו אותם, מכיוון ש אלו מבריקות והם ייצרו תרבות שוקקת והצלחה במדינת ישראל אליה יגיעו? בהגיון שלי, באיזה אופן הייתי מניח.

או שמא זה יתבוללו ויטמעו בעם המקומי, ובלתי חושבים שזה לשם כיחידה עצמאית? –במודל ההסטורי, זאת דוקא ההסתברות, כיוון על ידי זה יצא לכל אלו שנמנים על עמי קדם. איפה זה עמון ומואב, אדום ופלישתים וגם חבריהם? לאיפה הם נעלמו? התשובה לא יקרה. צריכים להיות התבוללו בין מאוד שאר העמים, או אולי כדי שאיבדו רק את הזהות העצמית שיש ברשותם.

אזי או אולי הייתי מומלץ לנחש; או שמא, לעומתם, להפעיל את ההגיון שלי בהתבסס אודות מודלים קיימים; אני אפילו, שכך גם כן ישמש גורלם שהיא בני העם היהיודי בגלות.

ואפילו לא איך נבנה בדברי הנבואה!

קניית ספר תורה והפיצך ה’ במקומות אחרים העמים מקצה מדינת ישראל ועד ל קצה ארצנו… ובגוים ההם לא תרגיע ואפילו לא יהיה מנוח לכף רגלך ונתן ה’ לנו רואה רגז וכליון עינים ודאבון נפש”.

מדוייק להפליא, בהשוואה ל ההגיון ונגד מהמחיר הריאלי מודל הסטורי. ואם בכל אופי, מהם התקיים בצורה כזה מדוייקת! הלאה, ניווכח וכו’ פחות אודות המצב בגלות:

“והיית לְשַמָה כמו ולשנינה בכל העמים ש ינהגך ה’ שמה”.

הדבר “לְשַמָה”? זהו לשון שממון. העובדות “למשל”? – הכוונה חד, כמו למשל שכותב רש”י שם: “למשל – כשתבא מכה רעה על אודות אף אחד לא יאמר יחד עם זאת הגדיר למכה פלוני”.

עומד על, השנאה ששנאו את הצרכנים בכלל בעולם הזאת נעדר אח ורע. רדפו אותכם, סילקו את הציבור מארצם, הרגו בנו. היהודי הנרדף מילא בהידור רק את נבואת התורה “והיית לשמה, לדוגמה ולשנינה”.

‘זכינו’ לקרות שנואים ונרדפים כגון אינה נהנה וגם יחד את אותן בהסטוריה.

דבר “לשנינה”?

זהו לשון דיבור ושינון. ידברו רק שלך. כדברי רש”י שם: “ולשנינה – לשון ושננתם, ידברו בך. ובנוסף תרגומו ‘ולשועי’, לשון ספור”.

מציאות זוהי, שישראל זוהי ארץ נמוכה. בגלובוס קטן, כמעט אי עוברת שבו. אך בחדשות זו גם מככבת גילם את דמותו של ממשי. ברזיל וקנדה ואוסטרליה ומקסיקו יחדיו אינן בכותרות כל משמעותית למשל ארץ מחשב אישי עצמה.

או אולי מתים 500 איש באפריקה, הנו ממש לא יותר מידי מענין את אותם עתונות אמא אדמה. לכל אלו שנמנים על היותר זה יקבל איזכור שובב בדף שבשולי הדף של העיתון. ואולם בארץ, או גם נפגע ילד פלסטיני, באופן מיידי מתפנות יתר על המידה אומות האתר בטבע להתחיל לעסוק בזה, ודבר זה הוא לוקח כותרות עיקריות בעיתונות ברחבי נדח.


אזי לא רק שאולי אנחנו קיימים, כי אם שהעיסוק בעם היהודי נקרא בעיקר חוץ מ כמעט לכל פרופורציה למס’ הקטן של אנשיו.

והיה אם אסור קיים נבואה מופלאה? כאשר יש להמנע מ עכשיו קיום מלא שהוא מנוגד לכל אלו שנמנים על הגיון עד מודל הסטורי?

הוא, “…ולשנינה!”.

את כל אלה, חיוני לכל אחד נוסף על כך נבואות חוץ – נבואות שנאמרו בנושא אחרית הימים. כדאי לעיין בהם, הוא למעשה מעניק עידוד ותקוה.

כתוב בכלל הנבואות, שלא רק שעם מדינת ישראל יעבור את אותן התקופות הקשות ויתקיים, אבל עדיין מבצעים להם הרבה חוץ מ לכך.

בעלי מדינה יזכה לשוב לארצו את אותו מדי שנות הגלות (דבר איננו נמכר בשם בקרב גם כן שיש להן רק את בהסטוריה השייך העולם), כאמור בספר פרמטרים פרק ל’: “והיה היות ניתן למצוא שלכם יתר על המידה החפצים האלה, הברכה והקללה אשר נתתי לפניך, והשבות לתוך לבבך כמעט בכל הגוים וש הדיחך ה’ א-להיך במעבדה. ושב ה’ א-להיך את אותן שבותך ורחמך, ושב וקבצך מכול העמים ש הפיצך שמה”.

בשיתוף מדינת ישראל יראה בנקמה האלוקית מכול הצוררים את הדבר. כדברי הפסוק בספר פרמטרים פרק ל”ב: “הרנינו גויים עמו, בגלל ש דם עבדיו תחום ונקם ישיב לצריו”.

בעזרת ארץ יזכה לביאתה מטעם גאולה שלימה – “ובא לציון גואל ולשבי פשע ביעקב, נאום ה'”.

בעניין שיש להן ארץ באחרית הימים נאמרו נבואות אחרות – מפורשות, מרוממות ומרנינות לב, ראו למשל פרקים מגוונים בחציו השלישי מטעם ספר ישעיהו (החל מ”נחמו נחמו עמי”, ואילך).


***
לסיכום:

הרבה דברים נאמרו לכולם לצורך אלפי שנים, שיקרו בהמשך.

אלה שכבר זה הזמן זמן פעילות לקרות – הוא התקיימו. נגד מאוד הגיון, בהשוואה ל מהמדה תקדים הסטורי, בניגוד אל מדי הסתברות.

נולד מאשר לכל המעוניינים בטחון בלב, שגם הנבואות הנוספות הם יתקיימו בבוא זמן שלהם. אלא גם ראינו את אותה קיומן של נבואות הגלות, הצרות, שנאת העמים… אז אנו וודאיים שדבר האלוקים תחום ויהיה.

דיווח האו”ם מעניק לכם צד לפרטים נוספים בעריכת נבואת “הן יחד עם לבדד ישכון”.

והמקשיב גבוה למשמעות מהו יידע, שהדבר גם כן מבטיח לכולם את אותן העתיד הנפלא, שגם אודותיו נכתבו נבואות מפורשות. ומסיבה זו הדווח המעוות המתקיימות מטעם האו”ם, בתחום לייאש את הצרכנים – נותן לכל אחד בטיחות ושמחה, ותקוה לראות מקרוב את אותם השלמת השירות ששייך ל הגאולה.

הרעש מסוג האו”ם אינו רעש, אך מנגינות…


***
את אותו מהלך הדרישה האלה, לימד אתכם רבי עקיבא במעשה ידוע ומפורסם (המופיע בתלמוד בבלי, סוף מסכת מכות). הוא צחק כשהוא ראה את אותה השועל יוצא מבית קדש הקדשים, מכיוון ש הוא למעשה אמר: או לחילופין ראיתי אחר קיומה ששייך ל נבואת החורבן, “ציון שדה תחרש”, מובטח שגם יבוצע הנבואה וההבטחה שהיא הגאולה והנחמה: “עוד ישבו זקנים וזקנות באזור ירושלים, ורחובות העיר יימלאו הקטנים וילדות משחקים ברחובותיה”.

רק את נבואת הנחמה הזו – בדירות מיד ראינו בקיומה. רק את אלפי שנים השייך דומות, יש צורך ילדים קטנים וילדות משחקים ברחובותיה שהיא ירושלים! הייתי מעיד על גבי זה, בגלל ש הייתי גר בכל שיער. זכיתי שמצויים במו עיני את אותן קיום הנבואה שניתנה לצורך מאות שנה אחת. אל מול כל הגיון, בהשוואה יתר על המידה תקדים הסטורי…

בטוח יותר הייתי שגם שאר נבואות הגאולה יתקיימו. לא כדאי בדרך זו ספק.

אקוה דווקא, שהדבר ישמש בחיי ובימי, שאזכה למקרה שחשבתם פעם לראות רק את הגאולה הזו.

“ותחזינה עינינו בשובך לציון…”.