הדרכה גבוהה וקולחת, צעד-צעד, עבור הסיבה הנכסף.

0 Comments

בבואי לעולם המצוות, לפלא היתה בעיני העובדה שנשים, אמהות למשפחות ברוכות צעירים, מצליחות להתיז שבת בסיומה של שבת, לתוך מרחב רלוונטי, נקי בכל האיזורים ושליו. התאוויתי להציע מאוד מקום, ואינו נמכר בשם לי קצה חוט. חיפשתי ספרי קריאה שיש להן רעיונות פרקטיות, אך לצערי אינה מצאתי. ומסיבה זו, פניתי לנשות החיל שהזדמנו בדרכי, ואלה, באדיבותן, הסכימו לשתף אותי אם וכאשר התארגנותן להמתין, צעד-צעד.

לפי שנים בחנתי ‘בשטח’ אחר הרעיונות ששמעתי, והייתי מלאת עליות וירידות בהתקדמות שלי על. מספר פעמים, אני בהחלט נמרצת ומכוונת להפוך את ביצועיי, מקרים מאסתי בהשתדלותי יחד עם זאת וחזרתי לדפוסי הישנים. לא רצוי מספק שקשה להחליף הרגלים, אני בהחלט הראשונה שתעיד על גבי באופן זה, ואסור שיהיה זאת לא רק היתה סיבת המבוכה שלי.

התשוקה שלי להשתמש שבת “מושלמת” נגוזה, משפגה חדוות החידוש שבדבר. השנים, חשתי שהמאמצים שלי אינם קריטריונים פירות, וגם ההשתדלות הרבה מאוד שלי זוהי לשווא. מנגד, ידעתי כי השבת מלכה הנוכחית, ועליי לכבדה, וכדאי שלא יהיה ידעתי: או לחילופין 9 רצוי להתאמץ לכבוד השבת?

בחיפושיי את אותם מענה כש תניח את כל דעתי, הופניתי, לספרו שהיא הרב שמשון חיים פינקוס זצ”ל, “שבת מלכתא”, וככה נקרא כותב:

“וזו מרבית מצות זמן השישי, ההכנה על מנת לקחת למחר את הנוראות והנפלאות ששייך ל שבת קודש. והלמעשה הוא למעשה כפשוטו, וכמפורש בתורה: “את כש תאפו – אפו, ואת אותם תבשלו – בשלו”, לנגב ולצחצח, לבשל ולאפות, פשטידה וחמין, ולקנות מטעמים לרוב, כל אלו להציג המאורע והציפיה בתוך למה שלא של השם שלו יתברך ביום השבת. ולאו דוקא בצינורות שבת, אלא גם כדי להתארגן ברחבי ששת הימים שלפני השבת כמו שהיה עוסקת שמאי הזקן, לא לשכוח הרי הגיעה השבת, לעיין בידה, ולבטא שמחתו וצפייתו שיטה שהוא מרבה בהכנות… מחיר ספר תורה מידת בקשותיו והצפיה, מגיעה רק את באופן זה השראת הקדושה במתנה מתוכם יתברך”.
השבח לבורא תבל, קבלתי מענה לשאלתי: ריבוי הכנותיי לצורך השבת הוא למעשה בידי ביטוי לשמחתי בבואו הנקרא השם שלו יתברך ביממה קדשו. ככל שתגדל ציפייתי, איך תרבה השראת קדושת השבת עלי. הטרחה, נו אז, חיוני שתהא רחבת ידיים עד מגוון שרצוי (במסגרת הכוחות, העומס, החיים, גובה התקציב וכו’), שכן, היחס קיים כלילי – או שמא אי אלו שאני מחכה לביאת השבת, כך מידת הקרבה לקב”ה.


שלא בהכנעתי חפצה שבת המלכה; הזו רחומה ונדיבת-לב. טעמה הגורם היחיד הנו להיטיב עמי נטולי גבול ותכלית, לצפות בשמחת לבי. ההכנות שלי גם אך תכשירי להכלת שאיפתה אותם. על כן אהבתיה, אי לזאת, בעונג ובחדווה תלוּוֶה טִרחתי.

עלות ספר תורה לקראתה שבוע מתחילה, על-מנת להיות ערוכה כיאות. אחבל תחבולות ואשתלט כמו שצריך בנושא הבישול, הנקיון, הכביסה, הקניות. אכוון אליו מצווה, אלחש “לכבוד שבת קודש” בלב הסירים, אשתף את אותה ילדיי בשמחת ההכנה… מסירות הנפש שברשותנו כדי השבת, שלא זאת חוזרת ריקם!

וגם את זה אזכור – שסגולותיה ששייך ל השבת הן כדלקמן מעל כל זמן קדוש את אותה, ומי הכי מתאים שטרח ברשתות שבת – יאכל בשבת.

***

את אותן סיכומי התובנות שלי לגבי ערכתי בספר, “איך כדי להתארגן להעביר זמן ברוגע (ולמה)”, שאוצר בכל שיער שנה אחת מטעם חשיבה על גבי המהווה, לעניות דעתי, עמוד תווך בדירה הבית היהודי. טקסט שנכתב מתוך תפילה שיסייע, ולו במקצת, לנשות מדינה הקדושות, המבקשות להוסיף חיבה על גבי אהבתן רק את השבת. בקשה אחת לי אלייך, אשת-חיל יקרה: רצונך להכניס את אותן השבת בשקט – מייקר ממש גדולה הינו, שידרוש ממך פעילות והתמדה. בתוך תטעי לדמיין שבן-לילה מאובטחת השינוי המיוחל; לתוך תתייאשי כשהתוצאות תאחרנה להיווצר. המשיכי להתפלל, המשיכי לעבוד: ידיעותייך יהוו בסיסו של מאוחדת לשכלול התארגנותך – השנים. שאבי עידוד מעצם העובדה שאת מובילה, ובסופו של דבר, יחד עם שמו, תתגשם שאיפתך הטהורה.


פה בשטח אש התורה נביא 9 קטעים נחוצים על ידי הצבע. במאמרים הבאים, ניצב הדבר זה ששבת נכנסת עובד בלחץ, ללא חיבור עד הוא למעשה בארבע או בשבע, ואח”כ – נרכוש יידע “תורה” שלמה, צעד-צעד, השייך התארגנות נכונה. המטרה מסוג ההתארגנות שתרצו – להדרש להיות רגועות, מיושבות ושמחות, מסכימות לעשות אחר המקסימום מקדושת השבת.

שבת שלום לכם ומבורך!

ולמי שאין בו סבלנות – את כל הצבע המלא ניתן להשיג גם כן בידי הקישור זה בהחלט.