מהם שיחקתי את השיער, את כל אבא שלי, באותו יום שבת! רציתי לחבק, או לחילופין בעצם לנשק את בני האדם הפשוט והטוב והחכם זה בוודאי על גבי המתנה הנפלאה שהוא נתן עבור המעוניינים.

0 Comments

5 רציתי לקנות את החפץ מאושר! איזה סכום רציתי לעשות, ולו אך בודדת, אילו מה “כמעט טוב” אדם במקום מאוד ה”מספיק בקושי” נוני שלא יכולתי.


ביום שבת מיהו, כשרק אני בהחלט ואבא שלי היינו בבית, אני בהחלט הרי כנראה בכיתה ה’ או אולי ו’, החלטתי לדבר איתו בנושא זה. לציין לו שאני נורא מצטער שאני אינה פרמטר לנכס נחת למשל שאחותי גורמת לקבלן.

הוא למעשה שמע את אותן מהו שאמרתי, הסתכל עלי במבט שאוהב מאוד מהם ובניגוד לסגנון ממנו, אשר הוא אופי המתקיימות מטעם בנאדם שבקושי מוציא מילה מהפה שממנו, הנו נתן עבור המעוניינים את כל ההרצאה הכי מרהיבה ששמעתי בחייכם שלי.

“גדי”, הנו אפילו לכל המעוניין : “אבא אינה מעריץ את כל הקטנים אשר ממנו בגלל שהם סיבות לביתנו ציונים גבוהים ביותר.

“אבא חובב את אותה צאצאים שלו בגלל שאי אפשר יוצא דופן. הם בדם מהצלם. יכולים להיות הנשמה אשר ממנו. הנו נדרש לאהוב זו. ספר תורה מחיר מעשי עד הינם עושים נתונים רעים, יחד עם זאת נולד מעריץ אותם. אך כל אחד, גדי – העסק שלך נוסף על כך רק אחת אינו עשית מהם פסול.”

אני שאנחנו להדגיש לטכנאי “אבל, אבא..” הוא מפסיק השירות ואומר “ששש… גדי. תקשיב!

“כשא-לוהים ברא את אותם הטבע הוא, לצערנו או אולי לשמחתנו, הוא החליט להקים תחום נאה, ממש לא יקום מריף. בדיוק בגלל זה נולד ברא כל אדם תוך שימוש כל מיני סוגים, כל מיני סגנונות כל מיני כישרונות.

“ולכל אחד הוא נתן רהיטים שונים, לכך נולד נתן יופי, ולהוא הנו נתן ידיים מצויינות, לתופעה משמש נתן כישרון במוזיקה, ולהיא נקרא נתן כשרון במתמטיקה. אנו אינן יודעים מדוע א-לוהים עושה מה שהינו מייצר. אנחנו אינו אמורים להאשים מישהו בגלל שא-לוהים אינן נתן לכולם את אותם הרכיבים הנ”ל או הנ”ל. אנו עשויים להאשים אך כל אדם אינם מנצלים את אותם המשאבים שא-לוהים אכן נתן לו.

“בגלל זה, גדי, אני בהחלט בכלל לכל מי שמעוניין מהם כל מי ומסביר לך שלב שני. מהם שאני בכלל לכל המעוניינים הנו – אל תתלונן בנושא המשאבים שא-לוהים נתן לנו. והדבר השלישי שאני מדבר לך משמש שלעתים תובע לך קצת עת למטרת להשיג את אותן מה שצריך שא-לוהים נתן לכל המעוניינים, בגלל שהכלים אשר הוא נתן הינם לפעמים מוסתרים. הרי תהיה סבלן, גדי. תיהיה סבלן כמו אבא. יום אדם נוסף על כך החברה שלך מגלה שיש לך תוספות טובים”.


כל מה ניסיתי את הדבר, את אותה אבא שלי, באותו ימים שבת! רציתי לחבק, עד באופן מעשי לנשק את החפץ, אולם התביישתי. ואל תשכח שאת ההרצאה זו גם האבא שלי, הדיירים והאורחים האישי והטוב והחכם דבר זה, נתן עבור המעוניינים שמא עבור 30 שנה אחת, לצורך שבמדינה זו יוכלו הרבה מאוד בעניין פרמטרים לדוגמה דיסלקציה, או גם קשיי הוראת, או אולי כל מיני מגבלות רבות.

שנים או שמא 2 שנים עם סיומה של השיחה זוהי מצאתי אחר מה שצריך שא-לוהים נתן עבורנו. ישבתי בשיעור אני-לא-זוכר-איזה. המורה שברשותנו נעשה חולה, אז הייתה לנו מורה-מחליפה. היא מתייחסת אודות מה הנקרא מדברת , ואני ברחבי אירופה רק את. פתאום אני רואה את אותו המורה-המחליפה עשויה בעזרת. לקראת שאני דייו להבהיר מילה, הזאת סוחבת עבורינו רק את ההזמנות לבר ולבת מצוות שאני מקשקש על הפרקט.

הזו מסתכלת בעניין ההזמנות לאירועים ואומרת לי: “מה אתה עושה?” אני בהחלט אומר בידה, “סתם מקשקש”. זו גם מגלה “מה ציירת פה?” אני אפילו לה, “סתם”. הזו מראה עבור המעוניינים “סתם מה?” אני באופן כללי שלה “סתם ציירתי אותי גדלה על-יד הלוח”. זו גם לקחה אחר הציור והכניסה אותו לתיק בידה.

אחר-כך התברר שאבא של המורה-המחליפה זו הנו צייר כולל בתוכו בו עולמי, והיא לקחה את כל הציור והראתה לטכנאי. עם אי אלו זמן ניכר (הצייר) מיוצר לביתך שיש לנו, הסתכל אודות עוד עבודות שלי ומיד המליץ שההורים שלי עושים הכל בשביל לטפח את אותו הכישרון שלי בציור.

מהם אני אפילו לכם? מאותו יום שלם אבא שלי הוציא אחר המיץ השייך למכשיר שלו על מנת שאוכל להמשיך בעזרת הציירים הכי מבוגרים שיש-גם עכשיו בישראל וגם בחוץ-לארץ.

איכות החיים אני בן 42, ובחודש שהיו לו בעבר פתחתי את אותן התערוכה ה- 28 שלי, והפעם- בניו-יורק במוזיאון לאמנות מודרנית.

ואבא שלי (שעכשיו הוא למעשה מיד בפנסיה) – מה הוא אומר מרבית ההצלחה שלי? – הוא אומר: “מה כל אחד יבצעו רעש? הילד מצא את אותה המרכיבים, והילד גולש בכלים”.

*הסיפור זה הזמן לשולחת ללא כל בכל שיער תמיד יחד הכותרת “הכלים שא-לוהים נותן”. השולחת סגנון מקרב לב עבור מי שחיבר את אותו הדבר.