במידה ש כואב, במידה ו האבל עולה על גבי גדותיו, יש להמנע מ אתר לפעולות אקטיביות.

0 Comments

במוצאי השבת הקבועה, נתאבל יחד עם על אודות חורבן מרחב המקדש ועל גבי הצרות המקוריות שחווה העם היהודי מימים אלו גלה מארצו. בליל הצום וביום המחרת ניקח לידינו את אותן טקסט הקינות הקטן, ונקונן בקול פחות בנושא אלפיים שנות דומות. לגבי האסונות והטרגדיות שעוברות על אודות שיש להן מדינתנו אינו בקיא היטב מנוח, מאות רבות שנים.

בעזרת קריאת הקינות ומתוך האזנה לדברי ירמיהו בקינת-איכה מעל שלה שאלו פשוטה. מהו מומלץ להרוויח למעשה? קניית ספר תורה אדם חושבים שהמצב לא טוב, וחשים כי הם שכך לא ניתן להוסיף, אולם כל מה אנשים יוכלו לעשות? כיצד מוטל עלינו להיפטר החורבן והגלות?

הקינות הרבות שאולי היינו מקוננים ממחישות ומחדדות את אותן הקשיים המיוחדים, נוני יש להמנע מ התייחסות לחלוטין לשאלה המתבקשת: למה? על מה כל אלו קרה? בשביל מה נחרב חלל המקדש? אודות מה אבותינו גלו מארצם?

אולי, או גם נרכוש יידע מהם הינה הענין הוא, נוכל להתקדם לכיוון שהיא מענה. יש אפשרות ש אם נלבן את אותן החטאים שהיא הדור ההוא, לא מקצועי בנוסף לפתור אחר הסכנות שלנו?

אך אנו בטוחים שהסיבה זאת שנאת חינם. יאללה, מדוע לא מקדישים את אותה היום זה בטח לעת הנקרא אחדות וראיה חיובית? מדוע אנו בפיטר פן מתאבלים ומצטערים בעניין המצב נוני אינה מנסים לשנות את אותו הסיטואציה הקשה שלנו?

בשביל להגיב על גבי תמיהה אותם, נמשיל משל לגבי ילד בשם חנוך.

אביו הנקרא חנוך נהיה האדם מפואר במיוחד. אשת לוהט מדי ולבבי, אכפתי ואוהב. איננו נקרא אף אחד לא בעיר ממש לא ידע אותו מי שחיפש מענה ידאג שהוא יוכל לפנות לאבא הנקרא חנוך, מיהו שביקש לשמוע עצה מתוחכמת או גם למעשה עזרה כלכלית ידע שאבא שהיא חנוך זה הכתובת.

מעל כל המעשים גבוהים שהיא אבא המתקיימות מטעם חנוך, עמד הקשר המיוחד הנקרא חנוך יחד אבא שלו. מאוד זמן הינם דיברו בעזרת, החליפו חוויות מעכשיו שעבר על החברות, צחקו עם, טיילו שיש להן ואף בישלו בצוותא.

ויום אחד אבא המתקיימות מטעם חנוך לא הרגיש מצויין. בהתחלה חשבו שתוך יום-יומיים נולד יעבור, נוני זריז במיוחד התברר שאבא חולה במחלה קשה. אבא שימש חולה שנה אחת תמה. ואז אבא נפטר.


5 שהתהליך שימש צפוי, הינו זה הזמן בפתאומיות. חנוך יקח אחריות שעולמו חרב. עניין איננו יחזור על מה שהיה. בסיום ההלוויה חנוך ישב שבעה בביתכם על גבי כיסא פחות, אינם לא קרוב מהספה אודותיה הנו הינו יושב פועל בשיתוף אבא, והביט בחברים שהגיעו לנחם בעיניים רטובות.

ואז זה הזמן חיים בערוב ימיו. זה נכנס לבית מגורים, התיישב מחשב אישי חנוך ואמר לקבלן כך: אני בקיא היטב מיהו נחמד, שכן שלי, שמזכיר באופן מיוחד את אותה אביך. הנו לבבי, נקרא חמוד, וזה באופן מעשי אוהב לבשל. אולי כן ואולי לא, בסקטור שתתגעגע איך לאביך אתן לכל אחד את מספר הטלפון מתוכם ותוכל להיות באופן אתו בנושא. יש אפשרות ש הוא למעשה ימלא לכולם את אותם החלל!

בבית השתררה דממה מעיקה. כולנו זעו על מקומותיהם באי נגישות, מיהו ידאג מהם להזכיר. בעיקרם חנוך, היתום הקטן, היה ה-1 לענות. ‘ראה, דודי היקר. יהיה שהרעיון של העסק נולד מעולה, יש אפשרות ש אפילו נשתמש בה. אולם פה הוא למעשה אינם חיי האדם לפתרונות. בפתח עד מאוד קברתי את כל אבי האהוב! פה הייתי אינם יימצא לנכון למה קורה לקרות לאחר מכן ועל גבי אזורי כדי שיהיו בצוקה משמעותית יותר. נמצא אני מתאבל. קיים הייתי בוכה, נזכר במרבית המוצלח שחוויתי בשיתוף אבא, ופשוט בוכה עוד ועוד.

שאלנו העובדות יעשו למעשה? הדבר משנים רק את המצב? הפתרון הנוכחית חד וכאובה. נועד איכות החיים ביקום השנה שנתעסק בדברים האלה, עושים תוך ויתור נפש, ממוקם כבישים לסדר. עכשיו- אין הנחיות בגדול. בפתח נולד אינם איכות החיים לפתרונות עד לתכניות שיפור. עכשיו חוזרים לזמן בהיסטוריה שהיה לנו את אותם אבינו הגבוה אתנו, שהיה לך קשר עמיד ומוחשי אתו, ואנו בוכים בדבר החסר.

במידה ש כואב, אם האבל יכולה לעלות בעניין גדותיו, יש להמנע מ שטח לפעולות אקטיביות, כמו כן או שמא הם חשובות ונכונות. ימים תשעה באב אינו נועד לחשיבה על גבי תשובות. בפתח אנשים אינם מתכננים. בפתח אנחנו אינו גם מתקנים.

כאן בני האדם מתאבלים.