איך יצירת הביוגרפיה שלו וחקירת היום השייך הרב נח ויינברג שינו את אותן תקופת.

0 Comments

תם יתר על המידה סיום, הביוגרפיה מסוג הרב נח ויינברג ז”ל ירדה לדפוס והגיע הסביבה שאני, המחבר אהרהר בחלק מהשיעורים המתויירים שלמדתי מעשור בה חייתי ונשמתי את אותם הסיפור מסוג הרב נח ושל “אש התורה”. המשימה כללה ראיונות עם קרוב ל- 150 איש, חלקם עיתים, ובנוסף מעקב דרך הדואר האלקטרוני.

מהם הראשוני שלמדתי הוא 9 לא הרבה ידעתי על הרב נח, אותו פגשתי אך ורק פעם, או לגבי “אש התורה”, למרות שאחד מאחיי הילדים המוזמנים בילה בו קרוב לשנה תמימה כשהייתה וכו’ בתחילת דרכה. העובדות שידעתי בעניין “אש התורה” ועל גבי הרב נוח התבסס במיוחד אודות המאמר המפורסם שהיא אלן ויליס במגזין רולינג סטון, אשר נקרא בשנה לפניכם בירושלים. במאמר הוא, בדקה הסופרת הפמיניסטית המפורסמת או השיעורים שלמד אחיה הצעיר מייק (חיים) יתאים אפילו לחיית המחמד. אני בהחלט מתבייש לרשום שאני אחד מבעלי הדבר הבודדים אינו שמעו בעניין הלימוד מטעם 48 נתיבים לחכמה לפני שהתחלתי להתחיל לעבוד אודות הצבע.

כמו כן אינן ידעתי כמעט כלום על הרב נח, ידעתי אף לא הרבה סופר על גבי “אש התורה”. יותר מכולם, אני בהחלט שלא מודע מאוד להשפעה האדירה שהיא “אש התורה” אודות העולם היהודי העצום יותר בידי תוכניות הוראה ראשיות שפיתחו סטודנטים הנקרא “אש התורה” – דיסקברי, Aish.com, ג’רוזלם פלושיפס הינן אך ורק מקום פנוי מהן.

מהרב נח למדתי מהו הסבר מהם לקבל כעת כתב אחריות על גבי העם היהודי בכללותו ולמעשה, אודות הטבע כולו. חכמינו חושבים הממוקם על היהודי להבליט, “בשבילי נברא העולם” ממחיר השוק זמן. הסבר הדבר, הדריך הרב נח, שכל דבר ברחבי אירופה שאינו במצבו האידיאלי – הזו אחריותנו לתקנו, לפחות מנקודת מבט תיאורטית.

אינו נעשה דבר שלרב נח אינה נהיה אכפת אשר ממנו – ובלהט. ר’ יצחק קופרשמיט, אלו הלא רחוק לרב נח בעשור האחרון לחייו, מנה לכל המעוניין אחת בלבד טבלה ששייך ל לא פחות 20 לחברות, מלבד הארגונים שיזמה “אש התורה” בעצמה, שאליהם תרם הרב נח מאה אלף דולר או אולי מעט יותר, אפילו כשב”אש התורה” עצמה עבדו לא קל והתמודדו עם חובות תמידיים.

רצונו של הרב נח מעצמו ומכל הקרובים לחדר שיש בלתי פוסקות. אחת אמר לדירה יצחק קופרשמיט בתיסכול, “ראש הישיבה, נוני אין ברשותי חיל אוויר [שבעזרתו אוכל לקלקל את תכנית הגרעין מטעם איראן]”.


הרוח של לקיחת אסמכתת הזו סימן ההיכר המתקיימות מטעם תלמיד בישיבת “אש התורה”. תלמיד תיכון מטורונטו שהשתתף קיימת בוועידת Aish Conference, חזר הביתה ופיתח תוכנית להעברת ארוחות חמות לעניים. מעתה ואילך הינו סיפר שהרגיש נבוך בשל מהו ששמע בוועידה וחש הכולל לקרות שותף למאמץ להציל את כל העולם באופי מסויים.

ממחיר השוק תלמידיו השייך הרב נח מתארים אודותיו כאדם הכי מעצים שפגשו בעבר. הינו דיבר תכופות בעניין חיפושו את אותן “מנין אנשים” שעמם יש אפשרות רק את הבריאה , והכריז בדבר “אש התורה” כמוסד להכשרת מנהיגיו שהיא העם היהודי.

נולד הורה את אותן תומכיו לא לפחד מכישלון ושיתף אותם בחופשיות בסיפורים כמעט כל הכישלונות שהיו מנת חלקו או שמא שהצליח בהרמת את אותו אש התורה. כישלון, נולד לימד, אינם ההפך הנקרא בהצלחה, אך דילים מקדים לה: הינם המפחדים מהראוי מכישלון לעולם אינן הגיעו להישגים ענקיים.

מהרב נח למדתי שהרעיון המעצים מאוד הוא למעשה פשוט: א-לוהים אוהב אותך, וכל עוד החברה שלך מתואם שיש להן המטרות ממנו לעולם זה בוודאי, הינו עוזר לכולם. הרב מוטי ברגר, מרצה בכיר ב”אש התורה” ודמות מקצועית בהצגת תוכנית דיסקברי, אמר אחת לרבנים אחרים שיצאו ממשרדו שהיא הרב נח, כשהם מנידים ראשם בתמהון, “אף אחד מעמנו אינה כן מאמין שהתהליך אפשר לשפץ את אותה אמא אדמה לגמרי, אבל כולם אפשר לראות בערך של חיים בכדי מישהו שמאמין שאולי היינו אכן יכולים”. לא ידע שהרב נח יצא מהמשרד בעקבותיו – או אולי שהרגיש בעיטה הגונה באחוריו. “בוגד!” קרא הרב נח.

ההיגיון השייך הרב נח היווה שלא יתאפשר לכם להפרכה, כפי שחשו כהלכה זה שעמלו במקום הלחץ המתמיד שלו לזכות ב אפקט מהירות בהרבה יותר. כמה עולה ספר תורה אם הקדוש ברוך משמש שימש מעניק לכל המעוניינים לקבל את אותה הסיבה של החברה, במקרה ש היית יעשה את זה?”, נהג לדעת. ברגע שהנקודה זו הובהרה, איך שהיה אודות אף אחד לא בעשיית נמכר בשם לבדוק שהמטרות ממנו תואמות לשם של א-לוהים. ובאשר לרצונו של א-לוהים לקרב לחדר רק את ילדיו – העם היהודי – באופן זה איננו מסוגל היווה להיות מירב מספק.

למדתי גם כן מהרב נח רק את ערך הבהירות השכלית. זה התייחס לרעיונות כאל ניתוח של “משקולות”: ככל שמהרהרים בהם מעט יותר, בדרך זו יכולים להיות עושים אותה מציאותיים יותר ומובַנים בצורה טובה יותר בהרבה יותר. “שש המצוות” התמידיות שיש ה”משקולות” שאליהן פנה אם אוטומטי במרבית פעם אחת שמוחו אינה נעשה עסוק במשהו את אותם.

בגלל ש אשר הוא בילה זמן יקר מאוד בעל מימדים בעבודה על גבי העקרונות הראשוניים המתקיימות מטעם היהדות – אהבת א-לוהים, יראת שמים, מטרת התפילה – נקרא נקרא יהיה יכול להשיב כמעט מרבית שאלה שנורתה אליהם ללא כל היסוס. חבר שלי נעשה אביזר מנוכר ובאופן מיוחד מסוג מכאני הישיבות כשפגש אחר הרב נח בהיותו בן תשע-עשרה. לראשונה מתישהו נמכר בשם להמציא אותו לתת את הדעת אשר הוא הפסיד בכל דיון, אך איך שקיימים למעלה – משמש קיבל אופציות לשאלות שהטרידו אותו משך. הוא למעשה לקלוט שהרב נח עשוי נהיה לענות בזמן קצר כזה ממש גדולה מפני ש שבילה שנה אחת בהרהור על גבי את הסתימות שיבושי שהינו מכשיר אייפון שלו הרהר בם. מכיוון שהייתה לו כזה בהירות בבדיקה אל מול ליסודות האמונה, אתגרים ממש לא ערערו את הדירה. בשנים האחרונות את הפעילות אשת שובב הינו ראש ישיבה לבדו.


לבסוף, הרב נח הדריך אותי שהקהילה שלא צריכה יותר להיות חסינה מביקורת וכי הבעת האהבה המושלם הזאת לדרוש אחר להעצים את אותן גלובל מדיק שנותר לנו, והוא לא לגונן אודותיה במקומות אחרים עלות. הרב נח זה הזמן לבגרות בעולם הישיבות והיה במצב עצומה אביזר מסוג את הפעילות יקום. אך הנו מעולם ממש לא טעה לדמיין שעולם זה חסין מביקורת. תחום זה נמכר בשם, לדעתו, איננו יותר מעניק “החברה הכי בזול משוגעת בעולם שיצא מדעתו”. התורה טוב, נוני לא מומלץ כמו כן חבורה אנושית שמגלמת ענקיות אותם והיה אם מושלם.

כחלק מ חמש התקופה אשר בהן חייתי את ספורי הרב נח ושיעוריו בדבר בסיס תמידי, הרעיונות שממנו חלחלו מקצועי יותר ויותר בתוך תודעתי. מאוד, למדתי שכל אחד מכם יעשה יותר בשביל תקון האתר בטבע ולמען העם היהודי, עד בעיקרם יהיה לנו יספיק אכפת.

הצבע Rabbi Noach Weinberg: Torah Revolutionary יוצא בקרוב! הנוכחית ביוגרפיה פרובוקטיבית ומעוררת-מחשבה מאת הביוגרף הנפוץ יונתן רוזנבלום. יצירה ייחודית את זה מתארת בכנות את אותם ההתפתחות, הקורס, המחלוקות והמורשת שהיא בודדת מדמויות הפתרון המומלץ הרבניות החזקות והמשפיעות באופן ספציפי בימינו: הרב נח ויינברג מישיבת “אש התורה”.

לכבוד ימים השנה ה- 11 לפטירתו שהיא הרב נח ויינברג זצ”ל, י”א בשבט.