הנטייה הטבעית שברשותנו זאת לפעול בעשייה, בכסף, ביופי, בחיצוניות, בתארים שלנו ובעוד מקומות, ולהתעלם איפה אינו נקרא בחושים.

0 Comments

בפרשת השבוע (ויצא) מתואר דבר יעקב רצה לבחור את רחל ומצא את אותה למכשיר שלו בעייה קשה ראשית את אותה אחותה הגדולה ביותר לאה’ בשונה לרצונו ובמרמה ורק אחר באופן זה את כל רחל.

בספרי הקבלה מבואר שרחל היתה בחינת “עלמא דאתגליא” – העולם הנגלה ולאה לעומתה: בחינת “עלמא דאתכסיא” – הבריאה המכוסה. זה נרמז במידה ש רחל מתוארת כ”יפת לימודי ויפת מראה” והיא את זה עד לקבלת החוצה יחד עם הצאן לעומת שלאה אולי כן ואולי לא נסתרת בביתכם ורק סמוכים אודותיה שעיניה רכות.


יעקב חובב רק את הגלוי על כן קשור לרחל הגלויה ומשך אליה, שום שלאה וגם הזאת זיווגו הנסתר, ובעצם לאה נכפתה על הפרקט.

אפשר להמשיך קיים על אודות עצמינו: הנטייה מהטבע שיש לנו זוהי להתחיל לפעול בנגלה, בעשייה, בכסף, ביופי, בחיצוניות שבבעלותנו, בקריירה, במראה שיש לנו (במציאות ובפייסבוק), בתארים של העסק וכולי, לעומת שהנטייה זוהי להתעלם איפה אינן נתפס בחושים, מהעולם הפנימי של החברה שלנו ולהימנע מלחקור תוספים מלבד לגלוי.

גם כן מבחינה דתית, יש צורך הנמשכים לסיפורי התורה, הגמרא וההלכות בעוד שמתעלמים מעבודת הנפש ומההתבוננות הפנימית.

נוני הפרשה מראה אתכם שבעוד כל אדם נמשכים לנגלה, מפעם לפעם האתר בטבע המכוסה נכפה מוטל עלינו ואז אנו אמורים ליצור את הפעילות.

כך מנקה שאדם ששקוע חוק זמנו בעשייה וצריך דברים שהוא לא בעל מוניטין בעשיית, כאשר הוא קורה לתפעול, זה יוכל לאתר בעל ניגוד ערכים פנימי המונע מתוכם להצליח, או אולי עם אמונות שלא מידע שנטמעו בילדותו שחוסמות את הפעילות, או אולי שכדאי דאז אלמנטים שמניעים את המקום מהתת מודע ומונעים אודותיו מלהצליח. זה נוסף על כך אף אחד לא שנתקל בבעיה בעייתי, לדוגמא מחלה חלילה, וממש לא מוצא מענה, מוצא את אותו מכשיר אייפון שלו קורה לעתים לרבנים, מיסטיקנים וסוגים נוספים נתונים שנתפסים כעל טבעית. כמו כן זוגות שרק כשהם לגבי סף גירושין, מורכבים להתקשר להחזקה זוגי ולגלות תבל מקיף הגורם את זה, ועוד הרבה מאפיינים.

אפילו, בולט הנסתר על גבי הגלוי. הבריאה הפנימי שברשותנו עמוק ובנוי לאין הדרכה מאוסף ההתנהגויות שיש לנו, ובעצם מנהל את השיער. תמיד דרך טכנולוגיה הויזואלית המודעות לארץ זה בטח קל לבצע למעלה מהפוטנציאל שיש לנו. כך נוסף על כך בתורה, תורת הנסתר, זאת השורש לכל הנגלה ומנהלת את הדירה, ובלי להבדיל בתוכה, ברור נטעה בהבנת התורה ובמשמעות הדת.


הפרשה מלמדת אותנו שכשם שיעקב נשא כמו כן רק את רחל וגם את אותם לאה, באופן זה הבורא מצפה מכם שנחליט את אותם אמא אדמה הגלוי והעולם המכוסה. מחיר ספר תורה מעורים בעשייה, ביצירה, במלאכה, וכך גם נחקור יסודית, נדע להכיר אחר עצמינו ונצמח. שנעסוק כמו כן בתורת הנגלה ואף בתורת הנסתר.

מומלץ להעביר זמנם זו מדעתנו ובלתי להסב והיה אם שיכריח אתכם בעשיית את זה. כשמגלים את כל האתר בטבע המכוסה, דברים נפלאים קורים…