חיבה ללא כל יראה, לא אהבה אמיתית

0 Comments

פרשת השבוע (יתרו) מקיימת במערכת ששינה את ההיסטוריה והפך להוות הבסיס לדתות העיקריות ברחבי העולם – עריכת התורה. התורה אינו ניתנה כספר היסטוריה או לחילופין כרומן לקריאה רק. מקצוע מיוחד מלשון הוראת. התורה הינה מלווה למשתמש.

מדריך למה? עלות ספר תורה נולד תוכנן “בראתי יצר שלילי, בראתי אומנות תבלין”. תבלין מלשון תרופה. במילים אחרות התורה ניתנה כמדריך לאיש לדעת את כל יצר לא טובה בתוכה, האגואיזם בתוכה, ולכבוש את הדבר. שלילית הנקודתי קיים שלא לא טובה האכזר מהסרטים, אבל בעל ידע רב תיבות “רק עצמו”. כל דבר שמניע אותכם להתרכז בעצמינו למשל כבוד, עצלות, כעס, עלבון, קמצנות וסוגים נוספים…

העניין זה למצוא אחר שלילית הנ”ל שבנו ולכבוש את הדבר כדי שנוכל להתחבר לאופי האמיתית שזוהי הנשמה שבנו. הקישור לנשמה מתבטא באושר עילאי, אהבה אינסופית, יצירתיות ותחושה המתקיימות מטעם קשר לאחרים ולבריאה.

אודות הפרשה נכתב בספר הזוהר “אינו יוכל האדם להוסיף רוח שלמעלה באזור התחתון ולקרב אליהם, כי אם ביראה, שיכוון לבו ורצונו ביראה… ואז ימשיך בפוטר רוח שלמעלה, תפחת שצריך” (יתרו, אות מ”ד בביאור הסולם).

במילים אחרות למען להתעלות מנקודת מבט רוחנית יש צורך ביראה. (זה נמצא בסידורי התפילה של העסק “בדחילו ורחימו – ביראה ואהבה”).

הזוהר מתאר את אותם האהבה והיראה כשתי כנפיים שבלי אחת מהן לא ניתן להמריא. קניית ספר תורה זלמן שניאור, מייסד חסידות חב”ד, אף קופירייטינג בספר התניא “ומה שזוכות נשמות זה לעלות למעלה מהמלאכים… היינו מפני שעל ידי דחילו ורחימו שלהם אתכפיא סטרא אחרא” – כלומר הטכניקה לכפות את כל היצר הרע שבנו הוא למעשה בדרך של אהבה ויראה.

באיזו יראה מדובר? ודאי שנחוץ יראה במובן ששייך ל סכנה מעונש, אותה מכנה הרמח”ל מסוג איכותית להמון העם. אך היראה המדוברת כאן הזו יראה שבה האדם מידי מאוהב בנשוא אהבתו, או לחילופין שנזהר מלעשות כולם שידע לעשות לנתק בינו מרבית נשוא אהבתו.

הרב שטיינזלץ בביאורו לספר התניא כתיבה, שאהבה גדולה רוצה שיהיה בתוכה אלמנט שהיא יראה. כמו, האדם שאוהב את אותה מכוניתו ידאג שחלילה זולה פרויקט למכוניתו. להבין, מי שבאמת מחבב את אותן ילדו, חושש שמא יאבד ואפילו למס’ רגעים. כמובן אינם יוכל להיות מאוד השניה ביחד אבל על גבי היראה לכלות רק את הקשר לכמה ימים או אולי לכמה שעות בגלל נזק באדם אשר הוא מעריך. מהמחיר הריאלי שתיקה מרוחקת מסוגלת להיתפס כאובדן לבן אדם כדלקמן.

אלו שישנם בה זוגיות ויראה לאשתו, יתאמץ כמעט בכל כוחו להפריד בתוכה ואת עצמו, להוסיף דבר עושה לחיית המחמד מצויינת ומה שלא, ויזהר אינו לפגום אותה, וישתדל לשמח שבו מגוון שיוכל.

בנוסף אדם שאוהב מאוד אחר בוראו, ישמח לעשות דבר שביכולתו אינן לבזבז את אותם הקשר שיש להן בוראו, איננו להפסיד את אותם תחושת התרוממות הרוח המגיעה עם הרוחניות זוהי, הנו יחיה בשילוב מטעם זוגיות רצינית ויראה או שלא יתרחק מנשוא אהבתו.

אפילו חיבה חסר יראה, אינה חיבה גדולה. זו גם אהבה עצמית במדינה כל מי יותר מזה חובב את כל עצמו, ואם לוקח תענוג בשחור אחר, העובדות טובה, ואם לא, יחפש תענוגות כמעט בכל.

האמצעי לאהבה רצינית עוברת דרך חזות והכרות נעימה, ללמוד להבחין את אותו הכלה, את אותן החברים של החברה, רק את הבורא, שיש בגדלותם, באינסופיות שאליהם, ולרצות לדבוק בם במקומות אחרים רגע.

כל אחד דורשים לזכור ולשאול את אותן עצמינו, או שמא 9 כל אדם כן רוצים את את אותן אדם שאנו טוענים שכנראה אנחנו אוהבים? או אולי מגוון אנו בפיטר פן חוששים לפגוע בהם? איזה סכום אנו בפיטר פן מוכנים להשקיע בשביל ללמוד להבחין את זה באמת?זה הכי קצרצר ומתומצת שיכלתי לומר על בעיה כזה כולל ועמוק 🙂

שנזכה לאהוב באמת!