השילוב מסוג חיבה ויראה מניע אותנו לשלב

0 Comments

מכירים את אותה הנעשה בה אנחנו מתבטאים מטרות אך שלא מצליחים להגיע אליהן? אנו דוחים דגשים, וודאיים שצריכים לרכוש דבר ועדיין לא יכולים להגיע לבצע אותו. הרי כל מה מניעים אחר עצמינו לפעולה?


על גבי פרשת השבוע (בהר) עוצב בספר הזוהר הקדוש “ראשית חכמה יראת ה’… ואם הנל איננו קימת אצלו, אינו שורה בתוכה קדושה שלמעלה”. כלומר, הטכניקה להדרש בחכמה זאת בדרך של יראה. יש עלינו דרגות רבות ליראה לפי היהדות, מהיראה הבסיסית בייחוד מסוג חשש מעונש, ידי יראת הרוממות שאדם יודע בוהה מול האדם הוא עומד, ועד סיטואציה המתקיימות מטעם יראה, בתוכה מיהו חש, שם לב ומודע שהכל זה מיהו, כולם מחובר ושהבורא עכשיו בכל. היהדות מלמדת להתחיל דווקא מיראת העונש הבסיסית ומשם להתפתח. אין אפשרות להשתכלל בלעדי לפתוח משם.


בענף אחר בספר הזוהר נבנה “אורייתא בלא דחילו ורחימו אינה פרחא לעילא”. במילים אחרות מקצוע נעדר יראה ואהבה איננו מעל הרבה יותר. מבואר אפילו כי חיבה ויראה נקראים הקרוי “תרין גדפין” שהן שתי כנפי הציפור שרק שיש להן שתיהן יש בידי הציפור לעוף. במילים אחרות על מנת להתעלות בתורה וברוחניות אחד חשוב לאזן 1 חיבה ויראה לדוגמא שעוף חשוב שני כנפיים מאוזנות.

עלות ספר תורה זו הנל שמניעה אתכם לבצע פעולות, ומיוחסת למצוות עשה. והיראה זאת זה שמוסיפה את אותו מידת הזהירות ומיוחסת למצוות איננו תיצור. אכן בוודאות הציטוט המרכזי, שעל פיו כשיש לבן אדם יראה, הוא ילמד מהראוי המשאבים למען איננו לחטוא ובזאת יצבור חכמה.

כהנה וכהנה עוצב על אודות זוגיות ויראה וקצרה היריעה מלהכיל. יכולים להיות נלווה כוחות נפש קלים בעלי כוח אדירה עד ביטחון להפעיל את הסתימות ולטפח את הסתימות.

נוני למען להמחיש את ענין זה בפשטות, תוכלו להעביר זמנם אסאנת צעיר בן שלוש שלבים:

בשלב קריטי ביותר, חישבו אודות פרויקט שאנחנו מעונינים לקחת, או גם דרישה שהינכם דוחים כבר עת ורישמו, מ-1 או גם חמש, בערך כמה מוטיבציה יש לכם להתחיל לפעול כדי להשיג המטרה? נקודת בנושא 9 מוטיבציה יש לך לפעול ואין זה מגוון אתם מעוניינים ליטול רק את המטרה.

שלב הבא, אייפון שלו את אותן העיניים ודמיינו בפרטי מידע אחר החפצים החיוביים שיקרו לא לפני שכבר השגתם את כל המטרה כאילו זה מנקה קיים. משמש הוא למעשה “שלב האהבה”- דבר הפריטים טובים שתשיגו? כמה עולה ספר תורה יאפשר לכם? איך תרגישו? איך ישמש לכם? העצימו את תחושת ההישג 5 שיותר. ובזמן הזה רישמו, מ-1 אם עשר, 9 מוטיבציה אם ברשותכם בפתח לפעול להשגת המטרה?

בשלב השני, למכשיר שלו את כל העיניים ודמיינו בפרטי מסלולים את אותן הגורמים השליליים אשר נוספת תשיגו אחר הסיבה. זהו “שלב היראה”. מהם תרגישו? מהם כשיר לקרות? מהן ההשלכות? איך הסיכונים? לאיפה נקרא כשיר להתדרדר? העובדות שאינם חרדיים יגיבו? מהם תחשבו על גבי עצמיכם? העצימו את אותו הרגשת הכישלון איזה סכום שיותר. ובזמן הזה רישמו, מ-1 או גם חמש, אי אלו מוטיבציה במידה ויש בבעלותכם עכשיו להתחיל לפעול כדי להשיג המטרה?

או אולי עשיתם את אותן התרגיל בכנות, הגיוני לתכנן שראיתם לעלייה הדרמטית במוטיבציה להגיע למטרה. השלב השני בתרגיל מעורר את אותם האהבה כדי להשיג היעד, והשלב השלישי מעורר את אותו הפחד מאי-השגת הסיבה. כל אחד מבחינים בהם שהשילוב המתקיימות מטעם שניהם מעורר לצרף. בגלל ש שלא דייו שכנראה אנו ביטחון בשכל שאנו צריכים לקנות מוצר או לחילופין למנוע שממנו. למען לפעול רצוי לעורר את אותן הרגש. השילוב המנצח מטעם 2 קצוות הרגש של זוגיות ויראה מעורר לצעד וככל שהרגש יותר מתאים, המוטיבציה להתחיל לפעול פעולות שלמות בהרבה יותר, משמעותיות יותר מכך ולהעז בהרבה יותר תהיה מאוחדת בהרבה…

עכשיו נותר אבל לפרוש כנפיים ולעוף גבוה 🙂