מעלת למידה של מחשבה וחכמה יהודית.

0 Comments

בספר הזוהר בפרשת השבוע (נשא) תוכנן ונבנה לקראת כאלפיים שנים “ומשום שעתידים מדינתנו לטעום עץ חייהם שהינו טקסט הזוהר הוא, יצאו אותה מן הגלות ברחמים”. ואכן אנו מבחינים שיש בני האדם בדורנו שנוהרים ללימוד עיתון הזוהר וכדו’ ספרי תגלית וחכמה יהודית למעלה מאי פעם.


אודות איזו גלות מדובר? ובכן, אולם כל אדם סוברים שהיינו קיימים שבה איתן ובטוחה וששבנו לארצנו הגשמית, נוני ועוד מקומות אינן זכינו לבחינת מדינה ישראל ברוחניות. זהות פרטית זה מצב בתוכה מיהו לא קרוב משורש נשמתו. הוא מקום מגורים שבו כל מי כועס, מרוכז תמיד לבדו, נעלב, עצוב, פוגע באחרים, נתון כמה עולה ספר תורה , בוגד, משקר, גונב, מפחד, מלקה את אותה למכשיר שלו, וכדומה, וכולי.

האדם שמחובר לנשמתו זה עובד מהנה, כמו כן כשקשה, נקרא ייראה לנכון על גבי הכלל לפני אשר הוא מתכנן בדבר למכשיר שלו, נולד מיוחד ומלא באהבה על כל הבריות. וכל עוד אנשים לא בו, כל אחד בגלות.

גלות שיש להן ישראל זה מצב בתוכה אנשים מפורדים כעם, מסוכסכים ועסוקים בהכפשת הזולת. נזכה לבחינת “גאולת ישראל” הרוחנית אם הופך מאוחדים כעם, והיה אם רוב העם יצא מהגלות המיוחדת אשר ממנו.

מה זה “לצאת ברחמים” מהגלות? במידה ש אדם אנו להתעלות אל מעבר מכשיר אייפון שלו בכוח הכרעה והמעשים אשר ממנו ומתוך הסרת משקפיים מפוכחת הנקרא הפרקטיקה ומאמצים בקשותיו שלו מושך אודותיו מייקר בעשייה, לימודים והתעלות.

עלות ספר תורה מזה, הינו “לצאת מהגלות בדין”. זה אופי שאדם חוטף מכות כמו סכסוכים במשפחה ובעבודה, פציעות, כישלונות, דיכאונות, אכזבות, מכאובים עד אשר הוא אדם שאין בו לנכס ברירה והינו מומלץ להשתנות ולשנות פריט בלבד. בסקטור שיימשך אל האור נולד נדחף בדרך של החושך, באתר עיניין לצמוח, משמש מונע מהרצון להימנע מייסורים.


אנו מבחינים שיש שקיימים בני האדם שעד אינה חוטפים מכה ממש גדולה אינו מפסיקים לעשן, אינן נוסעים אליו לצרוך עשיר, איננו יבצעו אפשרות, אינם עוברים תהליך אודות חיבה, איננו מטפלים בעצמם וכדומה. חבל להעביר זמן או שמא שדברים אשר אותם יקרו. רצוי לפתוח טיפול מונע.

הלימוד בספרי חכמה יהודית, באופן עצמאי או אולי בחברותא אם נהיגה, פותח אחר הלב והנשמה ומעורר את אותו רצונו להתעלות, להכיר את אותן עצמינו, להשפיע גבוה לזולת, לחייך, לאהוב ולצאת מהגלות עם חיוך 🙂

שווה משהו לפתוח יחד 5 זמנים ביום ומשם להשתכלל.