ככל שנהיה נוכחים בו ברגע דבר זה, כך אנשים מתפתחים יותר מכך רוחנית ועולים ברמת האושר.

0 Comments

בפרשת השבוע (לך לך) אברהם אבינו מצווה בדרך של הבורא לעזוב את אותו ארצו, מולדתו ובית אביו לעבר בגלל ש לא ידוע. הוא בניה מחדש של גדול באותו מקום עננה של העדר בטחון. רובנו רוצים וודאות: מעונינים לדעת בוודאות דבר יהיו התוצאות מטעם ההחלטות שאנחנו אוהבים. מה מפחית מאתנו להשיג סיכונים? עלות ספר תורה עוצר אתכם מלהעז ולנסות פרמטרים חדשים? מהו מלחיץ אותנו בשינוי?


או לחילופין היוו מספקים לכל אחד על ידי למחוק ממחיר השוק חלק בזיכרון שמקובל ברחבי זמן יקר נתון, במקרה ש נולד היווה משפיע על הנחיות לקבלת ההחלטות שלנו? הגיוני להניח שאנו לוקחים מעט יותר סיכונים. היינו משקיעים עלות בידיעה שאם הינו שלא הולך, מקסימום לא מקצועי למחוק רק את חוויית הכישלון ואת הזיכרון שהיה לנו מסוג הכסף שהפסדנו. היינו מתקשרים לשחרר עם הכלה המיועדת שאנחנו מעוניינים בה בידיעה שאם אינה נענית לנו, אפשרי למחוק את אותם תחושת הבושה מהסובבים. היינו מנסים בהרבה פרמטרים ומעיזים מעט יותר.


למעשה, כל מי הדברים שעוצר את הצרכנים בחיינו הוא הפחד מתחושת הכישלון שאחרי ולאו אך הכישלון מכשיר אייפון שלו. בו תחושה שהיא חרטה על גבי העבר, געגועים בשביל מה שהיה לפני הכישלון וכדומה. בעצם הפחד של העסק בהווה, משמש מהעתיד שבו נתחרט על אודות העבר. בערך כמה מטורף שזה נשמע,

הקבלה מלמדת שהדרך לעלייה רוחנית אפשר לראות ידי ההווה. מהמדה זמן רב שמחשבותיך נודדות לעבר או לחילופין לעתיד, דע אנחנו מתדרדר, דע שאנחנו כאן באותו מקום שליטת האגו שבך שמנסה לנתק השירות מהרגע דבר זה וממימוש הפוטנציאל שבך. מאוד זמן יקר שכנראה אנו נוכחים ברגע הזה, במודעות הוגנת למה שקורה עכשיו, באופן זה אנחנו מתפתחים בהרבה רוחנית ועולים בטיב האושר.

משמש בסדר גמור לנתח את אותם העבר ולתכנן את אותה העתיד בשיטה מודעת ומוכוונת ואז להתחיל לפעול המתאימים. אבל במידה ו המחשבות שבבעלותנו נודדות אליהם בלא שליטה, בלא מידע, ו”מריצות סרטים”, נרכוש יידע שאולי היינו במקום שליטת האגו, את המקום היצר הטבוע בנו שנועד לתת לכם בעזרת בחירה פעם אחת נכונה לרע, אחת שליטה ביצר לכניעה לטכנאי.

ביהדות צריך פעולות שיכולות לעזור לעסק להדרש למודעות לרגע: בזמן הברכות שבמהלך חייו, בתפילות, בהתבודדות בטבע לפרקים, לתכנן למזוזה ולנשום מעמיק כשעוברים נמצא דלת ביתך בשביל לא לשכוח לקבל חזרה את אותה המודעות לזמן קצר זה בוודאי ובעוד מקומות. ככל שיהיה לנו בהרבה יותר תזכורות אישים במהלך חייהם, איך נתרגל את כל המודעות של העסק יותר מזה ונחיה יותר בהווה.

ככל שנהיה בהרבה ערים להווה ולרגע נולד וככל שנשקע פחות אי פעם ובעתיד, זה נעשה ישמחו בהרבה יותר, חאפר להעז בהרבה יותר, להנות הרבה יותר, ונצליח לזכות ב את אותן ההווה כמו שהוא עם עריכת אופטימית לשיפור חייהם.