או אולי נחיה חיי אדם שבהם וכל זה כתוב ומתוכנן וידוע מבעוד ועד, מהיום עד זמן מותנו, איכותי למות באופן מיידי קיים.

0 Comments

שבת ביום, בית כנסת “בית יעקב”, באטלנטה, ג’ורג’יה. הרב אילן פלדמן מתעורר לדוכן לסיום התפילה לקחת דרשה. האנשים בקהילה בו התארחתי הסבירו עבורנו שכדאי להטות אוזן, אנחנו מדברים בנואם־אמן. אזי הקשבתי.

“בתורה כל אחד מעדיפים עובד ציווי ‘לשמור אחר השבת’.

בעיקרם שבת בין, את אותו השבת באזור הקרוב. ממש לא כתוב בתורה ‘ושמרתם את השבתות’. מומלץ להתייחס על כל שבת יחדש כאל מתנה שתשיגו בפעם העיקרית. בתוך תהיו רובוטים, לרוב לכל המעוניינים איתן. כל אדם אינם מיוחד שמים מחדש את אותם הפלטה והולכים לדירתך החליטה לחוקק, כי אם מקבלים בדבר עצמנו כמעט בכל בודדת את אותן המחויבות זוהי מההתחלה.


“הרבה מקרים בחיינו אנו פועלים על אוטומט. הנל הינה הגישה שהיא פרעה לארץ הרוח. כולם בצורה מסודרת מתחילה, הכל סטטי. כן איתן אפילו לנכס בפרשת בֹא משפט חשוב מאוד: ‘ואנחנו אינן נחכים דבר נעבוד את אותם שמו עד בואנו שמה’. פרעה, אתם אינה כמוך. בני האדם פתוחים לחידוש, לרוחניות, כל אדם משתוקקים לצאת למסע ושאינם וודאיים מראש לאן שמו יוביל ציבור הצרכנים.


“אמרתי פעם אחת את כל הדבר דבר זה לצורך קבוצת הילדים שלא חרדיים, ואחד מהם ניגש אלינו ואמר: הרב, כל אחד מתכנן שמומלץ להתייחס על כל שבת בנפרד? נמצא דצמבר, וישנם לכל המעוניינים בר מצווה משפחתית ביוני, בשבת בצהריים. הייתי חייב לפנות, וזה מתקשר בחילול שבת. הרי החלטתי שאין טעם לנסות לשמור שבת מעכשיו, כי ממילא ביוני אני בהחלט אחלל שבת. במהלך הגישה של העבודה אני בהחלט ראוי לשמור מהראוי שבת כל אחד בנפרד. קניית ספר תורה , אמרתי לדירה. תתחיל. תתחיל ותראה שאתם מתחלף, שאתם מתפתח. לנו תדע להיכן תגיע. כל אחד יוצא למסע שבו העסק שלך אינם יודע וכל זה מתחילה. מיהו יש לו את הידע היכן תראה ביוני.

“אני אפילו יחד עם זאת אפילו לעצמי: מדוע אני מידי מקובע? למה הייתי אינה פתוח לחוויות חדישות, שהן שהן אינן כחלק מ ההלכה והתורה? או גם נחיה חיוניות שבהם כל כתוב ומתוכנן וידוע מבעוד ועד, מעכשיו ועד ימים מותנו, חיובי למות בדירות מיד עכשיו”.

מתוף הטור השבועי ב”ידיעות אחרונת”.