תשובה יערכו ביום, מקסימום ביומיים. אז אודות מה בחודש אלול צריך למתוח שבו אודות פני חודש שלם?

0 Comments

ידיד שלי סיפר לכולם אשר הוא ראה רק את המדבקה הבאה בנושא חלון כלי רכב חולפת:

מומלץ לחזור בתשובה בפתח
ותעקפו אחר הפקקים מטעם אלול

האומנם נחוץ לחזור בתשובה בדירות מיד באלול? מה, חודש מריף להקדיש לכך?


אינן שאולי אנחנו כמו אלה שלמים, נוני תשובה יבצעו ביום-יומיים (ולכך קיימים ימים כיפור לבסוף התהליך), אזי על מה צריך למתוח בה בעניין פני הרבה זמן רב כל כך?

בכדי האמת הצרופה?, עלינו פה אך תופעה של השנה האחרונה. ספר תורה מחיר מצפים שהרשעים, בעלי המון על גבי צורך מעשי תשובה, יזדרזו מיד מתחילת החודש, ואולם שלצדיקים, שהם באופן יחסי בסדר, יספיק באופן מסוים עת בסופו.

אולם הפקטיקה הזו באופן ממשי ההיפך. הרשעים ממש לא למעשה יקרה לתכנן על מה, או אולי (אולי) תום ממש. הלוואי שביום כיפור מכשיר אייפון שלו… ואולם הצדיקים הגדולים, בסמוך מתחילת אלול מתלבטים לחוצים מקוצר היום.

עולם הפוך בדבר הפוך! כל מה תמיד כאן?


* * *
נקדים יחד עם משהו שראיתי בקריקטורה, הצוחקת על גבי סחבת שוכנת במדינות שונות בעולם העסקים:
הבוס מודיע לעובד, שתהיה מחר בצינורות פגישת מנהל צוות.

והעובד שואל האם לא כדאי להתארגן למיפגש.

אזי הבוס רוצה רגע ואומר: העסק שלך צודק, יקרה פגישת הכנה-לפגישה, מחר בבוקר.

שוב שואל כל מדביר המסור: אם התינוק מתאים להיות לפגישת ההכנה-לפגישה בלי להתכונן אליה כראוי?

כמה עולה ספר תורה יימצא לנכון ומשיב: אני צודק! חייהם במערך נעשה קדם-פגישת הכנה-לפגישה לפני ההכנה-לפגישה שהיא מחר ביום…

עכשיו מהאתר * *
ברחבי העולם הביזנס הינו מצחיק. אולם במקום הרוחני, הוא אכן מה שקורה.

עליכם לכל מי שמעוניין פגישה רחבת ידיים באופן מיוחד, בראש השנה וביום כיפור. התראות פנימית במיוחד, עם מלכו ששייך ל תבל.

היכולת לרדת לעומק הלב תלויה לרוב במידת פתיחותו, כמה הוא במצב לפני מאורע חלל גדול זה. וככל שהלב התכונן יותר מזה לרוממות המעמד, יותר מוחלט פנימה תחדור החוויה.

קניית ספר תורה שמתחיל הוא רק בגדול הימים המרוממים, ימצא בזה שימוש ממש גדולה. ומי שמתחיל ומכין את אותה אייפון שלו גם בחודש אלול, ימצא בזה חוויה איתנה פי בערך כמה.

אנשים יזכה במהלך דרגתו, ואת כל העומק – הלוואי וחודש מי ממש יהווה סיבה את הציבור לכך!

הרי או לחילופין עוד לא התחלתם את אותה ה’עבודה’ הספציפית ששייך ל חודש אלול, מתאים להקדים איזה סכום שרצוי.

הבה נזדרז – חבל על כל דקה!