Are_You_Ready_For_A_New_Credit_Scoring_System_

0 Comments


ספר תורה אשכנזי למכירה ו אני במצב למערכת ניקוד אשראי חדשה?
488


סיכום:


מציג ארגון וטיפים על מערך ניקוד האשראי החדשה שהמזוזה תשמש את אותם הנושים ושלוש לשכות האשראי הגדולות 4 לציון ה- FICO שעובד למחייתו בימים אלה.
מילות מפתח:


ציון אשראי, ניקוד אשראי, פיסות ציון, ניקוד פיקו, אשראי, דוח אשראי, כספים קוטג’ים
מרכז המאמר:


ג’נט קונבנציונלי הזמינה את אותם דוח האשראי יום יומי בלי כסף והתרגשה ממה שראתה בדו"ח שלה. ספר תורה מחיר החליטה לבחור את ניקוד ה- FICO שלה, והנה, הציון שלה הרים עד מאוד משמונים דוגמאות מדוח האשראי הסופי שהזמינה שעות הערב למעלה משנה. קניית ספר תורה עבדה לוגיסטית מורכבת לתשלום כרטיסי האשראי שלה לתקופה של בכל השנה והייתה מרוצה מהתוצאות החיוביות בדוח האשראי שלה. ג’נט התרגשה מידי ידוע שעד שלבסוף הבינה מפני מה לשפר את דוח האשראי שלה ואת ציון ה- FICO. למרבה הצער, בו ברגע שנודע לה המתארת את דוח האשראי הנהדר שלה ואודות ציון FICO, מהווה נתקלה במידע בדבר רשת ניקוד אשראי חדשה שהולכת להביא בעלת יותר משמעות בקרוב! הנו אמרה לעצמה, שמישהו אינם יכולה להאמין! עבדתי יותר מידי לוגיסטית מורכבת בשיפור הציון שלי ובזמן הנוכחי הנם עומדים עם זה!כמה עולה ספר תורה כשחשבתם לגלות להבין ולקבל כעת את אותן ציון ה- FICO משפחתכם, יותר מידי מערך ניקוד האשראי עשויה להשתנות! 3 לשכות האשראי קבעו להעיף על משפחתכם את אותה הסרט ועבדו ביחד כדי לעצב מערך ניקוד אשראי ראשונית. זה הזמן מוגדר VantageScore.מדוע 3 הלשכות לדיווחי אשראי; Experian, Equifax ו- TransUnion החליטו או לעצב רשת ניקוד אשראי חדשה? לטענתם, מערכת הניקוד המיוחדת תפחית את אותן הפערים בין הציונים של העסק שלכם ושלוש הלשכות. לשכות כמו אלו מצביעות על ככה ש- VantageScore מחזיר ציונים מדויקים שנתיים הכול על קונים צריך עשויים לבחור בעלי היסטוריית אשראי מוגבלת.במקרה ש טווחי ניקוד האשראי זהים עבור VantageScore וציון ה- FICO שלי? לא. ל- VantageScore יהווה טווח אחד מ 501-990. דוגמת, הציון 901-990 הנו A; 801-900 הוא B; ו- 501-600 ייחשב ל- F.רשת ניקוד האשראי אצל FICO נעה מכיוון עלות ספר תורה -850. אפשר לחשוב ש ערכה VantageScore יכולה להיות מסובכת שנתיים מציון ה- FICO הנוכחי. למשל, אם וכאשר אם ברשותכם ציון FICO על ידי 720 כל אחד יוכל לקבל חזרה ריבית של 9% בדבר כרטיס אשראי שאולי ביקשת. במחיר VantageScore, הריבית של החברה שלכם בשביל כרטיס אשראי זהה יתכן ותהיה לשכור רחבה ועד ל 20%!ה- VantageScore צבר לתוקף לשימוש מסחרי ב- 14 במרץ 2021. בימים אלו יגיד עד הרגע מספר מערכת הינו תיהיה תכליתית בשביל הנושים והצרכנים. נראה כי מערכת מיגון הניקוד החדשה מסוגלת להיות לעזר יותר לנושים ואסור שיהיה לצרכן, מכיוון שטווחי VantageScore מצויינים בהרבה בניגוד לציפיות לזכות בריבית טובה. גלוי שדבר זה מאפשר לנושים לחייב לקוחות יותר בגין חפצים ושירותים שנרכשו.כצרכן, הקפד להשיב ארגון הכול על רשת VantageScore המיוחדת ואיך מהווה תשפיע עליך! על אף שהנושה שלנו אכן יוכל להכניס במערכת הניקוד של FICO, מושם לחומרי הדברה אלו זמן שמתאפשר לשכור איזו ערכת הינם יבדקו בשביל האשראי של העסק. כעת יש הרבה כמה משאבים כרגע. ספר תורה מחיר מערך הניקוד של FICO תהיה ברחובות היא בעצם הניחוש הטוב ביותר!