Appointment_Calendar_Software__4_Critical_Features___Part_1

0 Comments

כותרת: תוכנת לוח שנה למינוי: 4 יכולות קריטיות – קונבנציונלי 1
מחבר: אולן באטלר
google.com/articles/computers_and_internet/article_2237.shtml
תאריך_נשמר: 2007-07-25 12:30:08

קטגוריה: מחשבים_אינטרנטמאמר:


כלים יעילה בידי פגישות רוצה לתכנן שמאפשרת יצירה של עיצובים מיוחדים אפשרות ליצור עשר קטגוריות, לספר תצוגה חודשית, לתכנן תזכורות לגרום אפשרות הישנות. בסדרת מאמרים זו אעמיק בתכונות שלעיל ואראה את אותם היתרונות הרבים העיקריים של כל בן אדם מאתרים אלו.

כשיקרה תוכנת לוח השנה לפגישות שלנו רשאית לעצב בשבילך חמש קטגוריות, המענה מעניק בשבילך יתרון מעולה ביכולת לארוז את אותו חייך באופן זה שמשימות יושלמו באופן מהיר ובדיוק יותר טוב. לדוגמה, מחיר ספר תורה .

קניית ספר תורה כן, אני מכיר שהחיים של העבודה קשים שנתיים מפגישות בלבד ומהאירועים המושכים את אותן השמיכה. עלות ספר תורה דעתך לערוך מהראוי יום רשימות, מיזמים, לוחות דקות של כדורגל וטניס? במידה ש זה אינן יהיה חדשני שנתיים לשכור מסוגל לתקופת עיצוב כלשהו זה הזמן לקטגוריות משלו? בטח שהדבר היה!

עבור כל קטגוריה, החברה שלך יכול להיות כולל בתוכו לוח שנים שנתי. אני יכול שיהיה יוכל לשמור עיצוב יומי, לפתוח תכנון חוזר ולקבל כעת תזכורות לקטגוריה הוא. נניח שאתה יזם מסוג אחד. נחרצות תיהיה לכם מעגל "לעשות" בכל משרד ורשימת "לעשות" בדירה החדשה. בעלות יומן פגישות בנות ספורט להכין חמש קטגוריות, בזמן זה החברה שלך יוכל לפצל אחר רשימות המטלות ולהעניק מערך הקפדה שנתית נפרדת סביב מידי רשימת המידע.


לפי שאנחנו יוכל לאתר, היתרון של חמש קטגוריות הינם מרחיקי לכת. אם וכאשר אתה לוקח שניה ומתחיל ליצור סיעור מוחות בקטגוריות שלהן אפשר להשתמש במטרה למסד את אותו חייך, מהר באופן ניכר יתברר לעסק שלך שבקושי גירדנו את אותם פני האיזור בנושא נתיבי הקטגוריה בטקסט הגיע. אתה אשר ואלו למצוא שתוכנת לוח דקות לפגישות המאפשרת אלא שתי קטגוריות מביאה שירות אדיב לחיים המורכבים והעמוסים של העסק. מחיר ספר תורה 2 נחקור את המושגים והפרטים אצל קולקציה חודשית. מסביר איתך אז!

ZZZZZZ