All_About_Foliar_Feeding_African_Violets

0 Comments

כותרת:
כל אודות האכלת עלים סגולים אפריקאים

ספירת מילים:
251

סיכום:
מהי הזנת עלים?
הזנת עלעלים הכול על מריחת דשן לעלים על ידי צמחים והוא לא לשורשים. הזנת העלעלים יכולה להימצא ממריץ רב כוח לצמיחת הצמחים כי העלים והענפים מעבירים ועד 95% מחומרי המאכלים שבדשן. האכלת שורשים תופסת פחות.


מילות עלות ספר תורה :
סיגליות אפריקאיות, האכלה עלעלים,


ארגון המאמר:

מהי הזנת עלים?
הזנת עלעלים אודות מריחת דשן לעלים על ידי צמחים עדיף שלא יהיה לשורשים. הזנת העלעלים רשאית להיות באופן ממריץ מעולה עוצמה לצמיחת הצמחים כי העלים והענפים מעבירים עד הרגע 95% מחומרי החומרי מזו שבדשן. האכלת שורשים תופסת פחות.למה להזין עלים?
מצויים מקרים שונים בתוכם האכלה בעלווה מועילה מאוד:

להטמיע צמחים נבולים או פגומים ששורשיהם בסיטואציה איטי

אם וכאשר צמחים מותאמים לבנים יתר על המידה, האכלה בקרב עלים שיש להן תחליב דגים או גם דשן חנקן גבוה שונה תתרקם? העלים והענפים

בעבור עלים שורשים חדשים, האכלה עלים עוזרת להתפתחות צמחי פעוט. לצמחי תינוקות רשת שורשים מועטה אם ללא, ומשום כך האכלה עלעלים מייצרת הדפסים מזינים המסייעים בבניית ערכת מיגון שורשים איתן.

צמחי קולקציה עלולים לערוך טובת ואלה עם תוספת הדגשת האכלה העלווה

כיצד להאכיל עלעלים
בחר דשן שמומלץ להזנת העלעלים. השתמש 1/8 כדי? כפית לליטר של מים לוהט מדי. בקבוק הריסוס שלך אמור לספק ריסוס פגיע ואחיד. ערפל את אותם הצמח לגמרי קלות, מוקדם ביום על מנת שהעלים יתייבשו ערב שהטמפרטורות הליליות הקור נקבעו. במידה מצטברים של מים כלשהם בראש הצמחים, מתופעל לייבש כתוצאה של רקמה.

אין שום להאכיל עלעלים מדי פעם קרובות יותר מפעמיים בשבוע ולא בחודשים לוהט מדי שהינם חיידקי האדמה נוכחיים יותר.

היתרונות בקרב הזנת עלים יבחינו בשבועיים ועד ל 3.


<a href=http://www.avplanters.com> למשקוף פה שיוצאת סוג ציוד לגידול סגול אפריקאי </a>